NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Alleenwerker beveiliging

Wat zijn alleenwerkers? Waarom is het belangrijk dat u hen beschermt? Welke typen alleenwerkers zijn te onderscheiden?

Bent u een alleenwerker?

Een definitie van een alleenwerker is ‘een persoon die arbeid verricht zonder dat in de onmiddelijke omgeving een tweede persoon aanwezig is, die hem of haar kan zien en horen en in buitengewone situaties kan ingrijpen’. Er zijn alleenwerkers die altijd alleen werken en er zijn alleenwerkers die soms alleen werken. Maar ook iemand die met mensen werkt kan gezien worden als alleenwerker vanwege de afwezigheid van een collega of leidinggevende.

Een alleenwerker heeft met verschillende risico’s te maken. Denk bijvoorbeeld aan iemand die van een ladder valt zonder een collega in de buurt of aan een BOA die te maken krijgt met verbaal of fysiek geweld bij het uitschrijven van een bekeuring.


Voorbeelden van sectoren met alleenwerkers:

 • Gezondheidszorg
 • Sociaal werk
 • Thuiszorg
 • Bouwvakkers
 • Ambtenarij
 • Waterschappen
 • Detailhandel
 • Koerier
 • Benzinestation
 • Onderwijs
 • Beveiliging
 • Agrarische sector
 • Commerciële buitendienst
 • Technische buitendienst
 • Deurwaarder
 • Hotelpersoneel


Risico’s wanneer u alleenwerkers niet beschermd

Het niet beschermen van uw alleenwerkers houdt een groot risico in voor uw bedrijfsvoering. Denk aan de kosten voor ziekteverzuim, vervangend personeel, verminderde productiviteit, reputatieschade, dalende merkwaarde, dalende aandelenprijs, algemene financiële positie.

Daarnaast wil de Nederlandse overheid dat u goed voor uw personeel zorgt en zijn er allerlei ARBO-regels. In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en in het arbobeleid moet de werkgever aandacht aan deze groep werknemers besteden. De werkgever moet in kaart brengen wie alleenwerken, waar en wanneer. Ook moet de werkgever vaststellen wat er nodig is aan maatregelen en voorzieningen om de risico’s van alleenwerken te beperken. Daarin ontzorgt de SoloProtect-dienst de werkgever.


Overtuig uzelf!

Voor meer informatie over SoloProtect kunt u hier verder lezen.