NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Alleenwerker beveiliging

Wat is een alleenwerker en wat zijn de risico's van alleenwerken?

Wat verstaan we onder een alleenwerker?
Een alleenwerker is "een werknemer die geïsoleerd werkzaamheden verricht (dus buiten de directe gehoorafstand en/of het gezichtsveld van andere collega's of leidinggevenden)". Is een alleenwerker dan altijd alleen? Nee!

Veel alleenwerkers werken voor andere mensen (denk bijvoorbeeld aan werknemers met een publieke taak of iemand die op huisbezoek gaat). Deze alleenwerkers zijn per definitie niet alleen... maar dus wel aan het werk buiten directe gehoorafstand en/of gezichtsveld van andere collega's of leidinggevenden.

Er zijn alleenwerkers die altijd alleen aan het werk zijn en je hebt werknemers die sommige taken als alleenweker uitvoeren.

Alleenwerkers kom je onder andere hier tegen:
Thuiszorg, sociaal werk, welzijnszorg, gezondheidszorg, jeugdhulp, overheid, onderwijs en onderzoek, ICT, communicatie en media, woningcorporaties, bouw, vastgoed, transport, logistiek, openbaar vervoer, benzinestations, detailhandel, toerisme, cultuur, recreatie, horeca, beveiliging, inspectie, toezicht en handhaving, deurwaarders, buitendienst, consultancy, facilitaire diensverlening, waterschappen, land- en tuinbouw, laboratoria, energie, industrie.

De risico's van alleenwerkers
Een alleenwerker kent dezelfde risico's als iemand die werkt in de nabijheid van collega's. Als je iets overkomt op het moment dat je werkt met collega's, dan kunnen die je helpen of voor hulp zorgen. Maar overkomt je iets wanneer je alleen aan het werk bent... wanneer weet de werkgever dan dat je hulp nodig hebt?

Fysiek risico
Er kan van alles gebeuren tijdens het werk waardoor je lichamelijk letsel oploopt. Denk aan vallen, struikelen, onwel worden, iets giftigs inademen, klem zitten, lichamelijk falen etc. In veel van die gevallen kan het zo zijn dat je niet (meer) in staat bent om hulp in te schakelen. Ook in dit soort situaties heeft de werkgever een zorgplicht.

Sociaal risico
Alleenwerkers die hun werk uitvoeren in de nabijheid van anderen kennen dit risico. Denk hierbij aan intimidatie, agressie en geweld. Een alleenwerker die op huisbezoek gaat en daar wordt bedreigd door een cliënt heeft niemand dichtbij voor hulp. Alarmeren met een telefoon of een alarmknop met de kleur 'rood' is zichtbaar voor de cliënt die dan nog bozer kan worden.

Risico's voor de werkgever
Continuïteit van de bedrijfsvoering loopt gevaar
Wanneer een werkgever de alleenwerker niet, of onvoldoende, bescherming biedt, dan kunnen er naast de persoonlijke gevolgen ook gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn. Daarbij valt te denken aan: kosten vanwege ziekteverzuim (al snel 250 euro per dag), (te) lang re-integratietraject, vervangend personeel, verminderde productiviteit, dalend moreel bij collega's, imagoschade, dalende aandelenprijs, aantasting van de financiële positie.

Overheid is bewust van de risico's en stimuleert aanpak
Een werkgever dient te zorgen voor een veilige werkplek. Dat is niet alleen aan de orde voor mensen op een kantoor met en functie achter een bureau. Dit geldt zeker ook voor (ambulante) alleenwerkers. Er zijn allerlei ARBO-regels die deze aansprakelijkheid regelen en de Inspectie SZW ziet toe op de naleving. In de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en in het arbobeleid moet de werkgever aandacht besteden aan deze groep werknemers. De werkgever moet in kaart brengen wie alleenwerken, waar en wanneer. Ook dient de werkgever vast te stellen wat er nodig is aan maatregelen en voorzieningen om de risico's voor alleenwerkers in kaart te brengen. 

Alleenwerker beveiliging door SoloProtect
SoloProtect is een dienst waarbij een alleenwerker discreet kan alarmeren d.m.v. een onopvallend alarmsysteem in de vorm van een naamkaarthouder, horloge of sleutelhanger. Deze alarmering wordt 24/7 opgevolgd door een professionele alarmopvolging.Wil je graag meer informatie over de SoloProtect dienst en onze alarmsystemen. Kijk dan hier.