NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Veilig alleenwerken bij de overheid

Risico's voor alleenwerkers bij de (lokale) overheid

Agressie en geweld tegen personen die bezig zijn met het uitoefenen van hun werk, maakt de meeste slachtoffers onder werknemers in de gemeentesector. Het gaat hierbij om 36% volgens onderzoek van de VPT (projectgroep Veilige Publieke Taak).

Veel ambtenaren zijn alleenwerker, zoals medewerkers van de buitendienst, WMO consulenten, toezichthouders, parkeercontroleurs, verkeersregelaars, inspecteurs en handhavers (BOA’s). Tijdens hun werk kunnen zij te maken krijgen met intimidatie, agressie en geweld. Wanneer weet jij als werkgever dat jouw medewerker hulp nodig heeft?