NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Veilig alleenwerken in transport en logistiek

Risico's voor alleenwerkers in de transport en logistiek

Er zijn veel alleenwerkers binnen de transport en logistiek. De Top 4 risico’s voor werknemers in deze sector zijn:

  • Aanrijdgevaar en vallen. Vooral bij gebruik van heftrucks, vrachtwagens en het werken op en aan goederencontainers
     
  • Fysieke belasting die ontstaat bij zwaar tillen en een ongunstige houding met een mogelijke ‘man down’-situatie als gevolg
     
  • Agressie, geweld en een hoge werkdruk. Agressie komt vooral voor in het openbaar vervoer. Maar ook op de weg is er regelmatig sprake van agressief en hufterig verkeersgedrag. Files, strakke planningen en ladingcriminaliteit verhogen de stress
     
  • Uitstoot van schadelijke (diesel)gassen. Het inademen van kankerverwekkende (diesel)uitlaatgassen komt voor in besloten ruimtes zoals een magazijn

Onderzoek van Transport en Logistiek Nederland in 2011 laat zien dat de helft van de vrachtwagenchauffeurs te maken heeft met agressie. In 30% van die gevallen is er ook sprake van fysiek geweld. Daarnaast is binnen de transport en logistiek te zien dat men alles lijkt te weten over het voertuig, zoals status en locatie, maar in veel mindere mate over de chauffeur.

De Inspectie SZW zal vaker gaan controleren op de veiligheid van medewerkers binnen de transport en logistiek. Slecht 45% van de bedrijven in de vervoerssector beschikt over een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Vooral kleine bedrijven schieten te kort in de aandacht voor een systematische aanpak van arbeidsomstandigheden en de verplichtingen van de Arbowet. Daarnaast onderkennen ze minder vaak de risico’s voor werknemers en bedrijfsvoering.

De overheid stimuleert kleine bedrijven via subsidie (tot 1.000 euro) om te komen tot een goede aanpak. Wilt u weten hoe uw bedrijf in aanmerking kan komen voor de 1.000 euro subsidie met betrekking tot SoloProtect? Neem dan contact met ons op.