NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Veilig alleenwerken bij woningcorporaties

Risico's voor alleenwerkers bij woningcorporaties

Woningcorporaties of woningbouwverenigingen kennen veel verschillende alleenwerkers. Denk maar eens aan woonconsulenten of medewerkers bij de technische dienst. De Arbeidsinspectie schrijft in het Verslag inspecties Woningcorporaties A871 dat bij 76% van geïnspecteerde corporaties er overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet zijn geconstateerd. In 88% van de gevallen ging het om ‘agressie en geweld’. Bij woningcorporaties in kleine gemeenten wordt agressie en geweld nauwelijks herkend als een probleem terwijl het in grote gemeenten steeds vaker een aandachtspunt is.

SoloProtect biedt medewerkers van woningcorporaties een dienst waarbij ze in dergelijke situaties op een discrete wijze alarm kunnen slaan. Door de discrete wijze van alarmering kan verdere escalatie van de situatie voorkomen worden. Via een van de discrete alarmsystemen van SoloProtect zal een medewerker van de alarmcentrale mee kunnen luisteren, het geluid opnemen en indien nodig direct de juiste hulpdienst(en) inschakelen.

Naast agressie en geweld zijn er voor alleenwerkers bij woningcorporaties ook fysieke risico’s zoals struikelen, vallen of onwel worden. In zo’n situaties slaan enkele van onze alarmsystemen automatisch alarm waarbij wij via GPS- of GNSS jouw locatie kunnen bepalen. Daarnaast kan een medewerker van de alarmcentrale, afhankelijk van de situatie en de verwonding, spreken met het slachtoffer om bijstand te verlenen. Zo worden de risico’s van het alleenwerken beperkt.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt via de Inspectie dat; "wanneer agressie of geweld zich voordoet, moet de werknemer alarm kunnen slaan. Hij of zij moet er zeker van zijn dat dit alarm leidt tot directe assistentie." Met SoloProtect ben je niet alleen een goede werkgever, maar voldoe je ook aan de wet met betrekking tot jouw alleenwerkers.