NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Risico berichtgeving

Alleenwerkers beter beschermen tegen actueel gevaar, dankzij risico berichtgeving.
Alleenwerkers hebben tijdens hun werk met diverse risico’s te maken. Door alleenwerkers zo spoedig mogelijk te informeren over potentiële en actuele risico’s, kunnen alleenwerkers deze meenemen in hun risico analyse. Daarnaast zijn ze beter op de hoogte van potentiële gevaren in hun omgeving en kunnen ze beter beslissingen nemen betreft hun eigen veiligheid.

Automatische- en op maat gemaakte risico berichten via SoloProtect ID Pro
De SoloProtect ID Pro is uitgerust met de mogelijkheid tot risico berichtgeving. Middels deze functie kunnen leidinggevende automatische- en op maat gemaakte berichten naar hun medewerkers sturen. De automatische berichten zijn hierbij locatie gebonden. Wanneer een medewerker een locatie betreedt waar bepaalde risico’s zijn, ontvangt de ID Pro automatisch een risico bericht. Denk bijv. aan een thuiszorg medewerker die een risicovolle wijk betreedt. Of een WMO medewerker die op huisbezoek gaat op een locatie waar reeds risico’s met agressieve personen bekend zijn. Deze alleenwerkers ontvangen bij het betreden van deze locaties een bericht om hun te waarschuwen voor het potentiële gevaar.

Dankzij de mogelijkheid tot automatische- en op maat gemaakte risico berichtgeving kunnen leidinggevende waardevolle informatie aan hun alleenwerkers leveren om de veiligheid van de alleenwerkers te verbeteren en om de bedrijfsrisico’s te verminderen.

Hoe werkt risico berichtgeving
Werkgevers kunnen zelf locaties aanmaken waarbij een virtuele grens wordt aangegeven middels GPS of GNSS. Denk bijv. aan kantoorgebouwen, een extern adres of een bepaald punt langs een geplande route. Wanneer een alleenwerker, die gebruik maakt van de ID Pro, deze locatie passeert kan deze een automatisch of op maat gemaakt bericht ontvangen waarin nuttige informatie staat betreft hun locatie. Op deze manier kan een organisatie haar personeel nog beter beschermen.

Een aantal voorbeelden:

Asbestgevaar
Een grote woningbouwvereniging beheert 2000 eigendommen, waarvan er ongeveer 280 bekend zijn die nog asbest bevatten binnen de bouwconstructie. Elke woning met asbest staat geregistreerd als risicovolle locatie. Elke keer dat een alleenwerker een van deze woningen betreedt, ontvangt deze een risico bericht op de SoloProtect ID Pro. Hierin staat vermeld dat hij werk zal uitvoeren waar asbest gevaar aanwezig is en dat zij daarom passende maatregelen moeten nemen.

Agressiegevaar tijdens een huisbezoek
Een medewerker WMO van een lokale overheid moet een huisbezoek uitvoeren om een situatie op te lossen, maar heeft nog geen ervaring met deze risicovolle locatie en kent de risico’s daarom niet.

Adressen van cliënten kunnen ook als locatie opgenomen worden om automatische- of op maat gemaakte risico berichten naar de ID Pro te sturen. Deze berichten kunnen bestaan uit notities met relevante informatie of zelfs links die doorverwijzen naar bijbehorende documentatie die de werknemer kunnen ondersteunen.

Terreurincident
Een thuiszorgmedewerker is onderweg naar een cliënt terwijl een mogelijk terreurincident wordt gemeld dichtbij de locatie. De medewerker kan via de ID Pro een risico bericht ontvangen om hem te waarschuwen voor het dreigende gevaar.