NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Video verificatie

Een snellere, uitgebreidere escalatie.

De SoloProtect ID Pro legt live video en audio vast in geval van nood. Het gebruik van video verificatie tijdens een incident heeft verschillende voordelen voor alleenwerkers. Het meest voornaamste voordeel is het verminderen van de verificatietijd bij de alarmcentrale tijdens een incident. Een alleenwerker in nood wordt dankzij een snellere verificatietijd nog sneller van de juiste hulp voorzien.

Video verificatie via bodycamera’s (BWV – Body Worn Video):

De verificatie van een alarm is het proces waarbij een medewerker van de alarmcentrale de aard van de gebeurtenis(sen) vaststelt, om een passende escalatie te beginnen. Het verifiëren van een alarm wordt drastisch verbeterd door video toe te voegen. Videoverificatie geeft de medewerker van de alarmcentrale namelijk een rijkere context tijdens een alarm in vergelijking met een alarmsysteem dat alleen van audio voorzien is. De mogelijkheid om tijdens een incident video’s rechtstreeks in de alarmcentrale te streamen, kan de verificatietijd tijdens incidenten drastisch verminderen.

De exacte aard van een incident is via audio-opnamen niet altijd direct controleerbaar. Tijdens sommige noodsituaties kan er bijv. sprake zijn van aan agressief persoon, waarbij het stemvolume of de toon die gebruikt wordt, niet meteen het juiste dreigingsniveau aangeeft. Een complexe noodsituatie met bijv. dwang is ook niet altijd meteen duidelijk via audio.

Wanneer de aard van een incident niet direct duidelijk is, blijft de medewerker van de alarmcentrale bij de oproep en blijft hij deze monitoren totdat de exacte aard van het incident wel kan worden gecontroleerd.

Gebeurtenis-gestuurde opname versus 'altijd aan' opname

De SoloProtect ID Pro is geen alarmsysteem dat door een alleenwerker aan het begin van een werkdag wordt ingeschakeld om vervolgens een volledige dienst op te nemen. Het gebruik van audio en video is enkel bedoeld om tijdens noodsituaties onopvallend op te nemen, na discrete en handmatige inschakeling van deze functie. Aangezien de mogelijkheid tot videoverificatie direct gekoppeld is aan de 'Rode alarm'-functie op de SoloProtect ID Pro, geeft dit de werknemer de mogelijkheid om hier eenvoudig en discreet gebruik van te maken.

Dit geeft de ID Pro een aantal voordelen:
• Meer gebruiksflexibiliteit voor de gebruiker.
• Discrete vormgeving.
• Het kleinste en lichtste BWV-apparaat om video via een mobiel netwerk te streamen.
• Een BWV-apparaat met lage impact in relatie tot privacy.
• Livestream video naar de alarmcentrale om incidenten real-time te ondersteunen.
• Het apparaat vereist geen opladen en download na een werkdienst, om toegang te krijgen tot videobeelden.
• Laag videobeheer bespaart de klant aanzienlijk tijd, moeite en kosten voor de opslag / redactie / verwijdering van videomateriaal enz. SoloProtect beheert dit volledig.
• Standaarddefinitievideo voor snelle upload naar de alarmcentrale.

Dataveiligheid

Onze service voldoet aan de nieuwste privacy richtlijnen, wat inhoudt dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor alle veiligheid, opslag, redactie en verwijdering van videomateriaal. In overeenstemming met de integriteits- en vertrouwelijkheidsprincipes van GDPR en de bijbehorende nationale wetgeving. Hierdoor wordt de voortdurende verantwoordelijkheid voor een klant weggenomen en de infrastructuur van de klant niet beïnvloed.