NL: 020 709 51 27
Skip navigation

SoloProtect Insights - Gebruiker en Training Analytics

Hoe kan Insights bijdragen aan het managen van de veiligheid van alleenwerkers.

SoloProtect Insights biedt managers meer controle tijdens het implementatie proces. Dit bespaart tijd, stelt managers in staat om prioriteiten te stellen en de focussen op de juiste plek te leggen waar nodig tijdens de implementatie. Daarnaast is SoloProtect Insights ook op de langere termijn nuttig voor het beheren van de alarmsystemen van SoloProtect, zodat alleenwerkers zo veilig mogelijk hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Toegang tot Insights is er niet alleen voor de beheerder maar kan ook worden ingezet om de gebruikers van de alarmsystemen in staat te stellen in te loggen en gegevens in te voeren die relevant zijn. Denk bijv. aan het invullen van hun eigen persoonlijke gegevens, waardoor tijd wordt bespaard en de enige verantwoordelijkheid van de manager wordt weggenomen.SoloProtect Insights maakt het mogelijk om eenvoudig een gebruiker aan te maken op het platform. Indien nodig kunnen gebruikers tevens toegang krijgen tot het onderdeel ondersteuning om hen te begeleiden.Eenmaal toegevoegd, kunnen gebruikers toegang krijgen tot de training van hun alarmsysteem. Hierbij volgt de gebruiker, via een reeks video's en kennisvragen, een resultaatgerichte training. De video's zijn tijdens de training opgesplitst in een reeks onderwerpen die aan bod komen. Hierdoor heeft een gebruiker de mogelijkheid om gefaseerd te werken. Dit bespaart tijd doordat een gebruiker de training ook in fases kan afleggen.

Het gebruiker & training Analytics dashboard binnen SoloProtect Insights geeft een manager duidelijke feedback over de voortgang van de implementatie van de alarmsystemen binnen de organisatie.

Visuele statistieken tonen de voortgang met betrekking tot de voltooiing van gebruikersprofielen en de voltooiing van trainingen; zowel op groeps- en gebruikersniveau, indien nodig.

Hierdoor maakt dit dashboard het mogelijk om snel en eenvoudig vast te stellen waar de barrières voor het afronden van een training liggen. Hierdoor kunnen eindgebruikers zonder een voltooid gebruikers- of trainingsprofiel eenvoudig getraceerd worden. Bovenal zal het dashboard veel tijd besparen en een veel efficiënter implementatieproces mogelijk maken.

Meldingen aan gebruikers van alarmsystemen kunnen tevens snel verstuurd worden via Insights, Denk bijv. aan het versturen van herinneringen dat ze gebruikers hun gebruikersprofiel of training moeten voltooien.De rapportage kan handmatig worden bekeken maar je kan er ook voor kiezen om automatisch rapporten te ontvangen.SoloProtect Insights is standaard beschikbaar voor alle SoloProtect klanten. Indien je een SoloProtect klant bent en je maakt nog geen gebruik van Insights, neem dan contact op met onze klantenservice.