NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Oranje alarm

Voicemail met aanvullende informatie die de reactiesnelheid bij een rood alarm helpen vergroten.

SoloProtect ID geeft alleenwerkers de mogelijkheid om belangrijke aanvullende informatie over de locatie (zoals het exacte huisnummer in een flatgebouw), maar ook wat men gaat doen en de mogelijke risico’s die men onderkent te benoemen. Dit gebeurt via het 'Oranje Alarm’.

Dit voicemail bericht wordt opgeslagen bij de alarmcentrale en beluistert in geval er een rood alarm op volgt.

Om een ‘Oranje Alarm’ in te spreken, drukt de gebruiker op de knop linksonder aan de achterkant (zie afbeelding hierboven). De SoloProtect ID zal drie keer vibreren en een lampje zal gaan knipperen. De alleenwerker kan diens bericht inspreken. Wanneer het lampje niet meer knippert maar blijft branden heeft de alleenwerker nog 10 seconden over van de opname.

Regelmatig opgenomen berichten zullen de centralist assisteren een snelle en correcte opvolging te bieden in geval van nood bij een ‘Rood Alarm’.

Gebruikers dienen regelmatig relevante ‘Oranje Alarmen’ achter te laten, zeker wanneer ze ambulant zijn.

Een ‘Oranje Alarm’ kan ook ingesteld worden als ‘timer alarm’