NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Rood alarm

De belangrijkste knop op de SoloProtect ID

Het ‘Rood Alarm’ biedt alleenwerker 24/7/365 de mogelijkheid te alarmeren wanneer deze in nood, in gevaar of gewond is.

Ontworpen voor een veilig gevoel in geval van een ernstig voorval, het ‘rood alarm’ reageert als volgt:

  • Er wordt een audio verbinding gemaakt door SoloProtect ID met de KIWA gecertificeerde alarmcentrale
  • Alle audio wordt beluisterd en opgenomen (kan gebruikt worden wanneer noodzakelijk, bijvoorbeeld als bewijs)
  • Indien nodig wordt door de ervaren centralist voor opvolging gezorgd, zoals een PRIO1-melding
  • Werkgever wordt geïnformeerd

Alle audio van een ‘Rood Alarm’ wordt minimaal een jaar bewaart. Een ‘Rood Alarm’ start door eenvoudig op de grote knop achterop de SoloProtect ID te drukken, zie hierboven.