NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Alleenwerker blog

Welkom bij de SoloProtect alleenwerker blog. Middels deze blog willen we u informeren over alleenwerken. Er zullen diverse onderwerpen aan bod komen zoals nieuws items en issues die invloed hebben op alleenwerken. Wij zullen onze mening geven, daarnaast kunt u in een reactie (onder ieder blog) uw mening achterlaten.

We hopen dat er dankzij deze blog meer bekendheid, duidelijkheid en openheid rondom het thema alleenwerken zal ontstaan. 

Weergave 31-31 van 31

De dagen worden donkerder...

Alleenwerken brengt verschillende risico's met zich mee. Denk bijv. aan fysieke en sociale risico's zoals vallen, onwel worden, intimidatie, agressie en geweld. Tijdens de donkere dagen liggen er echter een aantal extra gevaren op de loer...

Annick Slangen

Door Annick Slangen, Marketing Executive SoloProtect
geplaatst op 22 November 2016