NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Alleenwerker blog

Welkom bij de SoloProtect alleenwerker blog. Middels deze blog willen we u informeren over alleenwerken. Er zullen diverse onderwerpen aan bod komen zoals nieuws items en issues die invloed hebben op alleenwerken. Wij zullen onze mening geven, daarnaast kunt u in een reactie (onder ieder blog) uw mening achterlaten.

We hopen dat er dankzij deze blog meer bekendheid, duidelijkheid en openheid rondom het thema alleenwerken zal ontstaan. 

Weergave 31-40 van 41

Alleenwerkers hebben bescherming nodig!

Veel werkgevers en werknemers beschouwen de sociale- en fysieke gevaren van alleenwerken als de ‘risico’s van het vak’. Vaak beseffen ze zich echter niet dat deze risico’s grote gevolgen kunnen hebben voor de alleenwerker en de organisatie.

Het is weer veel te snel donker

Het is weer de tijd van het jaar dat de dagen korter lijken, de ochtenden kouder en het weer slechter wordt. De zomeravonden waarbij we op het terras van een verkoelend drankje genoten vormen slechts een vage herinnering.

Cybervallen

In oktober heeft het hoofdkantoor van SoloProtect (UK) de jaarlijkse hercertificering audit gehad voor Cyber Essentials Plus.

Mark Smith

Door Mark Smith, Directeur IT & Infrastructuur SoloProtect
geplaatst op 2 November 2017

Handen af van onze hulpverlener

Een alleenwerker loopt een groter risico dan een werknemer die in geval van nood door een collega kan worden bijgestaan. Aangezien een werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de werknemer, geldt dit dus ook voor de alleenwerker.

Jeroen van Acquoy

Door Jeroen van Acquoy, Business Development Director SoloProtect
geplaatst op 23 November 2016