NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Agressie, intimidatie en geweld tegen jouw winkelpersoneel! Herkenbaar?

In veel functies in de detailhandel zijn werknemers alleen aan het werk, met name personeel in het kleinbedrijf of in kleinere detailhandel vestigingen. Door een lage personele bezetting en ongebruikelijke openingstijden, wordt vooral het kleinbedrijf regelmatig blootgesteld aan sociale risico's zoals verbaal en fysiek geweld.

Enkele voorbeelden van aanleidingen tot verbaal of fysiek geweld zijn:
• het vragen om ID bij het verkopen van alcohol
• het weigeren om te helpen vanwege dronkenschap
• ingaan tegen winkeldieven

Het is van belang dat werkgevers in alle sectoren, inclusief de detailhandel, hun personeel voorzien van de juiste veiligheidsmiddelen waarmee ze hun taken in een veilige werkomgeving kunnen uitvoeren. Helaas schieten bedrijven, ook in de detailhandel, nog steeds weer te kort in het voldoen aan hun zorgplicht. Zo hanteren ze bijv. ontoereikende maatregelen en procedures op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Tekortschieten in het bewaren van de veiligheid van personeel, brengt niet alleen werknemers ernstig in gevaar maar kan ook nog eens duur uitpakken voor de werkgever en diens winkel. Een zieke medewerker kost immers gemiddels al €250,- voor slechts één ziektedag. Een medewerker die uitvalt doordat deze slachtoffer is geworden van een incident kan hierdoor voor korte- of langere duur afwezig zijn. Met o.a. deze financiële gevolgen.

De detailhandel staat voor veel uitdagingen waaronder geweld tegen personeel een grote zorg voor winkeliers is. Zoals in alle sectoren is jouw personeel de belangrijkste aanwinst voor jouw bedrijf, zodoende zouden zo veilig mogelijke werkomstandigheden een hoge prioriteit moeten zijn.

Actueel veiligheidsbeleid en procedures zoals bijv. een uitgebreide antie-agressietraining zorgen ervoor dat jouw personeel voorbereid is wanneer een incident zich voordoet. Echter voor personeel dat alleenwerkt kan dit onvoldoende zijn. Je kunt alle voorzorgsmaatregelen nemen die maar denkbaar zijn, maar dit neemt niet weg dat je de kans op een noodsituatie verkleint maar hiermee nooit volledig uitsluit. Dit is waar het toepassen van alarmsystemen voor alleenwerkers uitkomst kunnen bieden. Oplossingen voor alleenwerkers, zoals de diverse discrete alarmsystemen van SoloProtect, maken gebruik van mobiele telefoon en locatiebepaling technologie die in geval van nood de alleenwerker de mogelijkheid bieden om onopvallend alarm te slaan en vlug gelokaliseerd te worden .

Door het invoeren van een alarmsysteem voor alleenwerkers, trainingen en een beleid voor veilig alleenwerken geeft je aan dat je aan de zorgplicht voldoet en nog belangrijker dat je jouw personeel geruststelt bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken. Per slot van rekening zijn werknemers die zich gewaardeerd en veilig voelen productiever.

Neem een kijkje op onze website om meer te weten te komen over het beschermen van alleenwerkers of neem vrijblijvend contact op met SoloProtect. We helpen je graag om de veiligheidsproblemen omtrent alleenwerkers in jouw organisatie te verbeteren.

Wil je graag alvast meer weten over de diverse alarmsystemen van SoloProtect zoals de SoloProtect ID, SoloProtect Watch, SoloProtect Go of SoloProtect ID Pro, neem dan een kijkje op deze pagina van onze website.

Volg ons

0 Reacties
573318