NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Alleenwerkers hebben bescherming nodig!

Veel alleenwerkers hebben tijdens hun werk te maken met diverse sociale- en fysieke risico’s. Ze kunnen te maken krijgen met intimidatie, agressie en geweld. Daarnaast kunnen ze struikelen, vallen en onwel worden. Toch werken veel alleenwerkers nog dagelijks zonder de juiste bescherming… met alle gevolgen van dien. Veel werkgevers en werknemers beschouwen deze gevaren als de ‘risico’s van het vak’. Vaak beseffen ze zich echter niet dat deze risico’s grote gevolgen kunnen hebben. Denk bijv. aan incidenten met geweld, langdurig ziekteverzuim en merkschade. Deze gevolgen kunnen tot hoge kosten leiden voor een bedrijf.

Om alleenwerkers beter te beschermen moeten we allereerst ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers deze risico’s niet meer als normaal beschouwen. Een goed voorbeeld hierbij is de veiligheidsgordel in de auto. Dit heeft in eerste instantie natuurlijk niets met alleenwerkers te maken. Echter, waar vroeger niemand een veiligheidsgordel in de auto droeg, was deze in de jaren 70 ingeburgerd en werd deze verplicht. Inmiddels is het gebruik van een veiligheidsgordel niet meer weg te denken wanneer we in onze auto stappen. Op dit moment zijn we helaas nog niet zo ver dat het beschermen van alleenwerkers ook volledig ingeburgerd is. Momenteel accepteren we de risico’s van alleenwerken nog veel te vaak.

Net zoals de veiligheidsgordel in de auto, moet het beschermen van alleenwerkers ook tot de dagelijkse gang van zaken gaan behoren. Daarom streven wij dagelijks naar meer bewustzijn betreffende de risico’s van alleenwerken, zodat werkgevers de juiste maatregelen kunnen nemen om hun alleenwerkers te beschermen. Hiervoor bieden wij diverse discrete alarmsystemen aan die speciaal ontworpen zijn om alleenwerkers te beschermen. Middels onze alarmsystemen kan een alleenwerker 24/7 onopvallend alarm slaan in geval van nood. Hierbij zal de alarmcentrale wanneer nodig de juiste hulpdienst(en) inschakelen zoals politie, ambulance of brandweer.

Ben jij een alleenwerker of heb je alleenwerkers in dienst, zorg dan voor de juiste bescherming zodat alleenwerkers hun werk zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. De gevaren van alleenwerken behoren niet tot de ‘risico’s van het vak’. Door alleenwerkers beter te beschermen kunnen we er samen voor zorgen dat er minder incidenten plaatsvinden en dat alleenwerkers met een veiliger gevoel hun dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren. Wil je graag meer weten over de diverse opties om alleenwerkers te beschermen via SoloProtect? Bekijk dan onze website of neem contact met ons op zodat we jou kunnen helpen met een passende oplossing.

Volg ons

0 Reacties
029963