NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Alleenwerken... doe jij dat ook en wat zijn de risico's ervan?

Waarschijnlijk heb je wel een idee over wie een alleenwerker zou kunnen zijn. Toch merken we dat de definitie ‘alleenwerken’ vaak onduidelijkheid en vragen oproept. Dit begrijpen we heel goed. Daarom doen we even een stapje terug. Graag leggen we in deze blog op een simpele en duidelijke wijze uit wat een alleenwerker is. Een alleenwerker loopt namelijk meer risico’s tijdens het werk dan iemand die niet alleen werkt. Daarom moet je als alleenwerker zorgen voor goede bescherming tijdens het werk. Wellicht ben jij een alleenwerker, maar ben je hier zelf nog niet bewust van…

Wat verstaan we onder een alleenwerker?
Een alleenwerker is “een werknemer die geïsoleerd werkzaamheden verricht (dus buiten de directe gehoorafstand en/of het gezichtsveld van andere collega’s of leidinggevenden)”. Is een alleenwerker dan altijd alleen? Nee!

Veel alleenwerkers werken voor andere mensen (denk bijvoorbeeld aan werknemers met een publieke taak of iemand die op huisbezoek gaat). Deze alleenwerkers zijn per definitie niet alleen… maar dus wel aan het werk buiten die directe gehoorafstand en/of gezichtsveld van andere collega’s of leidinggevenden.

Er zijn alleenwerkers die altijd alleen aan het werk zijn en je hebt werknemers die sommige taken als alleenwerker uitvoeren.

Waar kom je alleenwerkers onder andere tegen?
Een alleenwerker kun je tegenkomen binnen diverse branches. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

• Thuiszorg
• Sociaal werk
• Welzijnszorg
• Gezondheidszorg
• Jeugdhulp
• Overheid
• Onderwijs en onderzoek
• ICT
• Communicatie en media
• Woningcorporaties
• Bouw
• Vastgoed
• Transport
• Logistiek
• Openbaar vervoer
• Benzinestations
• Detailhandel
• Toerisme
• Cultuur
• Recreatie
• Horeca
• Beveiliging
• Inspectie
• Toezicht en handhaving
• Deurwaarders
• Buitendienst
• Consultancy
• Facilitaire dienstverlening
• Waterschappen
• Land- en tuinbouw
• Laboratoria
• Energie
• Industrie

De risico’s van alleenwerken
Een alleenwerker kent dezelfde risico’s als iemand die werkt in de nabijheid van collega’s. Maar een alleenwerker heeft bij incidenten een achterstand. Wanneer je iets overkomt op het moment dat je werkt met collega’s, dan kunnen die je helpen of voor hulp zorgen. Maar overkomt je iets wanneer je alleen aan het werk bent… wanneer weet je werkgever dan dat je hulp nodig hebt?

Fysiek risico
Er kan van alles gebeuren tijdens het werk waardoor je lichamelijk letsel oploopt. Denk aan vallen, struikelen, onwel worden, iets giftigs inademen, klem zitten, lichamelijk falen etc. In veel van die gevallen kan het zo zijn dat je niet (meer) in staat bent om hulp in te schakelen. Ook in dit soort situaties heeft de werkgever een zorgplicht.

Sociaal risico
Alleenwerkers die hun werk uitvoeren in de nabijheid van anderen kennen dit risico. Denk hierbij aan intimidatie, agressie en geweld. Een alleenwerker die op huisbezoek gaat en daar wordt bedreigd door een cliënt heeft niemand dichtbij voor hulp. Alarmeren met een telefoon of een alarmknop met de kleur ‘rood’ is zichtbaar voor de cliënt die dan nog bozer kan worden.

Ben jij een alleenwerker en werk je nog steeds zonder beveiliging?
SoloProtect heeft een discreet alarmsysteem ontwikkeld speciaal voor alleenwerkers genaamd de Identicom. Deze ziet eruit als een houder van een identiteitskaart waardoor je onopvallend alarm kan slaan. Mede daarom is de Identicom het meest gebruikte hulpmiddel voor alleenwerkers wereldwijd. Je kunt namelijk ongemerkt alarmeren en je blijven richten op het jezelf in veiligheid brengen. Op onze website en in onze brochure vind je meer informatie over de Identicom.

 

Volg ons

0 Reacties
352297