NL: 020 709 51 27
Skip navigation

De dagen worden donkerder...

Het zal je vast niet zijn ontgaan, na een heerlijke warme zomer is de herfst begonnen en staat de winter alweer voor de deur. De klok is een uur terug gezet waardoor het ’s avonds weer eerder donker wordt. De donkere dagen zijn begonnen…

Voor veel mensen zijn de donkere dagen een tijd van warmte en gezelligheid in huis. Buiten is het echter donker en guur. Veel alleenwerkers voelen zich hierdoor minder veilig. Dit is niet vreemd, het is immers een tijd waarin alleenwerkers sneller in een onplezierige situatie terecht kunnen komen.

Stel je maar eens voor, je werkt alleen en je moet ’s avonds door een klein en donker steegje lopen…

Gevaren om rekening mee te houden tijdens de winter maanden

Een alleenwerker kent dezelfde risico’s als iemand die werkt in de nabijheid van collega’s. Maar een alleenwerker heeft bij incidenten een achterstand. Wanneer je iets overkomt op het moment dat je werkt met collega’s, dan kunnen die je helpen of voor hulp zorgen. Maar overkomt je iets wanneer je alleen aan het werk bent… wanneer weet de werkgever dan dat je hulp nodig hebt?

Alleenwerken brengt verschillende risico’s met zich mee. Hierbij kun je denken aan zowel fysieke en sociale risico’s zoals vallen, struikelen, onwel worden, iets giftigs inademen, klem zitten, lichamelijk falen, intimidatie, agressie en geweld. Tijdens de donkere dagen liggen er echter een aantal extra gevaren op de loer, namelijk:

• Slechte of weinig verlichting
• Natte bladeren op de weg
• Regenwater
• IJs, vorst, sneeuw
• Gladheid

Hoe kunnen we onze alleenwerkers beschermen tegen deze gevaren

De hierboven genoemde gevaren kunnen de risico’s van alleenwerken verhogen. Wanneer je bijvoorbeeld weleens te maken hebt met slecht verlichte straatjes en steegjes, dan is het wellicht goed om een andere route te overwegen. Bij elke keuze die je maakt om jouw veiligheid te verbeteren, moet je ervoor zorgen dat je alle risico’s en gevaren hebt overwogen.

Daarnaast is het ook de verantwoordelijkheid van de werkgever om zorg te dragen over de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Als werkgever heb je namelijk, met name in deze tijd van het jaar, een zorgplicht naar je werknemers. Door je medewerkers te voorzien van informatie over risico’s en door het geven van trainingen (over het omgaan met potentiële risico situaties), kom je als werkgever je zorgplicht na om het risico op incidenten te verminderen.

SoloProtect vermindert de risico’s voor alleenwerkers

Door bewust om te gaan met gevaren kun je de risico’s van het alleenwerken verkleinen. Dit betekent echter niet dat hierdoor al het gevaar uitgesloten is. Op het moment dat een alleenwerker toch in een onplezierige situatie terecht komt is het belangrijk dat een medewerker hulp kan inschakelen.

SoloProtect heeft hiervoor een onopvallend alarmsysteem ontwikkeld waar dagelijks 160.000 alleenwerkers gebruik van maken. Het alarmsysteem, genaamd Identicom, is vormgegeven als een naamkaarthouder waardoor het zeer discreet te gebruiken is.

Wanneer een alleenwerker alarm slaat. Dan staat de alleenwerker direct in contact met de alarmcentrale. De alarmcentrale luistert mee en schakelt indien nodig de juiste hulpdiensten in.

Volg ons

0 Reacties
807752