NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Handen af van onze hulpverleners!

En van onze alleenwerkers...

Er is al veel geschreven over hulpverleners met een publieke taak en de risico’s die ze lopen bij het uitvoeren van hun werk. Denk aan agressie en geweld. Maar wat als jij als hulpverlener nu niet onderdeel van een team bent? Wat als jij niet aan het werk bent met een collega in de buurt? Wat als je dus alleen aan het werk bent?

Een ‘alleenwerker’ loopt een groter risico dan een werknemer die in geval van nood door een collega kan worden bijgestaan. Aangezien een werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de werknemer, geldt dit dus ook voor de alleenwerker. Het is dus zaak dat een alleenwerker in nood zo snel mogelijk wordt geholpen. Maar hoe en wanneer weet je wanneer dit nodig is?

Zijn medewerkers écht veiliger door zich periodiek te melden bij de werkgever

Voor de veiligheid spreken veel werkgevers met werknemers af zich periodiek te melden, bijvoorbeeld ieder uur. Er zijn systemen waarbij werknemers die het kantoor verlaten dit via een bord met een aanwezig/afwezig-optie kunnen laten weten. Het zijn goed bedoelde manieren om in te kunnen schatten waar een werknemer is en of het op bepaalde momenten goed gaat. Maar wat als het nu direct na zo’n telefoontje niet goed gaat?

In geval van nood discreet alarm slaan

Wij hebben ruim 10 jaar ervaring met alleenwerkers en sinds 2014 ook in Nederland. Zo hebben we gezien dat alleenwerkers zich veiliger voelen met een dienst waarbij in geval van nood discreet alarm kan worden geslagen en dat dit systeem automatisch alarm slaat wanneer de gebruiker onderuit is gegaan en buiten bewustzijn is. Vooral in situaties waarin sprake is van agressie en geweld is het van belang dat een werknemer discreet alarm kan slaan, dus zonder dat een agressor dit ziet. Want de telefoon pakken om hulp te roepen of op een rode knop drukken kan werken als een rode doek bij een stier.

Het ontkennen van de risico's van alleenwerken, door werkgevers

Wanneer een alleenwerker te maken heeft met discriminatie, bedreiging of sexuele intimidatie is dit vaak lastig te bewijzen. In veel sectoren zien we dat de alleenwerker te snel gedrag om zich heen accepteert en het niet meldt. Mede daarom weet het management vaak niet hoe groot het probleem eigenlijk is. Het komt in de thuiszorg voor dat een medewerker het accepteert dat een patiënt de hand op een lichaamsdeel legt terwijl dit gedrag onacceptabel wordt gevonden wanneer die patiënt de oom of tante zou zijn. Soms pas wanneer een incident echt uit de hand loopt ziet het management de ernst in van agressie en geweld. Een dienst waarbij in dergelijke situaties op een discrete wijze alarm geslagen kan worden, waarbij tevens een geluidsopname wordt gemaakt en welke als zodanig geregistreerd wordt is dus een uitkomst voor zowel werknemer als werkgever.

Een zieke werknemer kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag. De werkgever is er dus bij gebaat dat een werknemer veilig kan werken. En dat als er iets gebeurt de werknemer snel geholpen kan worden. Het is daarom van belang een alleenwerker direct te kunnen lokaliseren, zoals via GPS.

Werknemers die (langdurig) ziek worden vanwege werk spreken steeds vaker de werkgever hierop aan. Want die is toch verantwoordelijk voor de veiligheid? Wanneer een werkgever een werknemer uitrust met training en middelen om beter om te gaan met dit soort situaties en het eenvoudig is voor de werkgever om te weten hoe de werknemer deze middelen inzet, dan laat een werkgever zien op een verantwoorde manier om te gaan met deze verantwoordelijkheid.

Alleenwerkers lopen een groter risico

Een alleenwerker is dus te typeren doordat deze alleen werkt, zonder de nabijheid van een collega of leidinggevende. Dit kan op straat zijn, maar ook in een gebouw met meerdere verdiepingen kan dit voorkomen. Wel bij elkaar, maar toch alleen. De risico’s voor alleenwerkers zijn groter, omdat hulp later komt (of te laat komt) omdat collega’s niet in de gaten hebben dat er iets vervelends gebeurt is.

Mede ingegeven door kostenbesparingen zien we ook steeds meer alleenwerkers. Werden eerst twee collega’s op pad gestuurd, dan wordt nu vaak gedacht dat een werknemer het ook alleen kan. Het bespaart natuurlijk de kosten van die andere werknemer uit maar je moet niet blind zijn voor de nieuwe risico’s.

Volg ons

Jeroen van Acquoy

Door Jeroen van Acquoy , Business Development Director SoloProtect, geplaatst op 23 November 2016

0 Reacties
351196