NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Herken agressie vroegtijdig om escalatie te voorkomenEr bestaan veel verschillende banen, waarbij je regelmatig in contact komt met andere mensen, dan je eigen collega's. Denk aan thuiszorgmedewerkers, maatschappelijk werkers, WMO consulenten, hulpverleners, leraren enzovoorts. Het contact met andere mensen lijkt in eerste instantie leuk, maar het brengt voor mensen die ook nog eens alleenwerken, extra gevaar met zich mee. Alleenwerkers die in contact komen met andere mensen, kunnen namelijk te maken krijgen met intimidatie, agressie en geweld. Stel, je komt als alleenwerker in een vervelende situatie terecht, hoe zorg jij er dan voor dat je zo snel mogelijk weer veilig bent?

Om veilig alleen te werken, is preventie van groot belang. Wanneer je als alleenwerker in contact komt met andere mensen, is het belangrijk om van te voren te bedenken, hoe je jezelf weer in veiligheid kan brengen, wanneer iemand agressief wordt. Stel je komt in een vervelende situatie terecht, hoe breng je jezelf dan in veiligheid voordat de situatie verder escaleert? De eerste stap van dit proces bestaat uit het herkennen van een agressief persoon en wanneer mogelijk, het beperken van escalatie.

Geloof het of niet, het is niet altijd zwart-wit of iemand nu daadwerkelijk geïrriteerd of agressief is. Daarom wordt agressie niet altijd zo gemakkelijk herkend als men zou denken. Dit komt omdat een reeds geïrriteerd/agressief persoon door bepaalde triggers plotseling geweldadig kan worden. Soms kunnen deze triggers te maken hebben met jouw interactie. Maar soms kunnen deze triggers ook te maken hebben met gebeurtenissen die eerder die dag hebben plaats gevonden, zoals een meningsverschil met een familielid of het verkeer. Juist daarom is het vroegtijdig herkennen van een geïrriteerd persoon zo belangrijk.

Hieronder staan enkele signalen waaraan je kunt herkennen dat een persoon geïrriteerd is en dat je mogelijk actie moet ondernemen om escalatie te voorkomen.

Fysieke symptomen
Er zijn verschillende fysieke symptomen die erop wijzen dat een persoon geïrriteerd is. Een van deze omvat onvrijwillig schudden. We zien de handen van mensen meestal trillen als ze nerveus zijn of wanneer ze ergens angstig voor zijn. Dit is meestal een teken dat iemand zich niet op zijn gemak voelt. Andere fysieke symptomen van irritatie omvatten zwaar ademen, spiertrekkingen en een rode huid. Zoals je kunt zien, zijn deze symptomen klein en niet altijd gemakkelijk te herkennen, maar als je hierop let, kunnen ze je helpen om veiliger alleen te werken. Wanneer iemand een of meer van deze tekens vertoont, hoeft dit natuurlijk niet altijd te garanderen dat iemand aggresief is. Je kunt je vast wel voorstellen dat iemand die net een lange vliegreis heeft gemaakt, soortgelijke tekenen kan vertonen. Het is daarom aan jou om de situatie te beoordelen binnen de juiste context.

Gedragsindicatoren
Wanneer een persoon geïrriteerd is, zul je dit waarschijnlijk ook merken aan de manier waarop deze handelt. De gedragsindicatoren zijn veel meer uitgesproken dan de fysieke symptomen. Toch worden ze nog steeds vaak niet herkend of er wordt niet op gelet. Net zoals schudden een fysiek teken van irritatie is, kan een ander, meer bewuste vorm van schudden, een gedragsteken zijn dat iemand agressief is. Voorbeelden hiervan zijn het schudden met een vinger, het hoofd of angstig met een voet heen- en weer schuiven. Ook wanneer iemand plotselinge, onvoorspelbare bewegingen of schokken maakt, of op een provocerende manier dichterbij je komt, is dit een teken dat er waarschijnlijk iets mis is. Als iemand luider dan gewoonlijk praat of zijn stem verheft, is het waarschijnlijk tijd om escalatie te gaan voorkomen.

Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan iemands oogbewegingen. Als iemand een gefixeerde blik houdt, of dat nu op jou of een ander object is, kan dit een duidelijk teken van woede zijn. Wanneer iemand de kamer scant of overal rondkijkt, kan dit een teken zijn dat ze op zoek zijn naar een uitgang of, hoe eng het ook klinkt, ze kunnen rondkijken naar iets dat ze kunnen gebruiken als wapen.

Hoewel sommige van deze indicaties wellicht in eerste instantie onbelangrijk lijken, kan het vroegtijdig signaleren van deze signalen je als alleenwerker helpen om jezelf te beschermen. Door signalen vroegtijdig te herkennen kun je tijdig actie ondernemen alvorens een situatie escaleert en een gevaarlijk punt bereikt.

Wil je graag meer informatie over alleenwerker beveiliging en de risico’s van alleenwerken, bekijk dan onze website of neem contact op met ons team. Elke situatie is immers anders en we zoeken graag met jou naar een passende oplossing, om jou te beschermen tijdens het alleenwerken.

 

Volg ons

0 Reacties
684429