NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Opkomende alleenwerker technologie

Bij het meest complexe deel van het risicoproces is het aan de leverancier van alleenwerker technologie om ervoor te zorgen dat een alarmsysteemgebruiker in nood zo goed en zo snel mogelijk en ook passend bij de situatie waarin hij zich bevindt wordt ondersteund.

Afgezien van specifieke incidenten, is onze taak net als bij iedere andere leveranciersrelatie - het opbouwen van vertrouwen, met klanten werken om hun uitdagingen te begrijpen en ze helpen bedrijfsrisico's te beperken of weg te nemen. Maar vraagt de technologische vooruitgang niet een meer adviserende rol van ons?

Een riskante zaak?

Laten we een logisch uitgangspunt nemen - de risico's waarmee onze alleenwerkers in de voorste linie te maken hebben. Risico's verbonden aan een specifiek proces of werkpatroon zijn vaak lineair verbonden aan dat proces. Voor mobiele werknemers is dit niet altijd het geval. Zij krijgen te maken met risico’s veroorzaakt door andere personen en/of hun omgeving. Daarom moet een alleenwerker altijd betrokken zijn bij een (vaak onbewust) proces van dynamische risicobeoordeling.

In het recent verleden hebben heel wat deskundige veiligheid en gezondheidsspecialisten miljoenen medewerkers in het Verenigd Koninkrijk geholpen in het proces risico’s vast te stellen en te verminderen met behulp van een goede beoordeling, beleidsvoering en ondersteuning – en met waar nodig het gebruik van technologie voor alleenwerkers.

Pas op de kloof:

Maar bij alle persoonlijke veiligheidstechnologieën zullen er altijd hiaten blijven bestaan en deze moeten worden vastgesteld en erkend (en waar nodig afgezwakt of geaccepteerd). Als een beroepskracht die al meer dan vijftien jaar alleen werkt, heb ik gezien dat er nog steeds bepaalde risico's zijn voor hen die persoonlijke veiligheidsmiddelen inzetten.

Risico beperking waar mogelijk is belangrijk en sommige risicofactoren kunnen aanzienlijk worden verminderd door passende maatregelen zoals trainingen en goede werkmethoden - en hoewel we allemaal graag een strategie zouden willen invoeren om alle risico's voor het personeel volledig weg te nemen– zijn bepaalde risico’s onvermijdelijk.

In het bijzonder bij een aantal die wij als leverancier van oplossingen voor alleenwerkers regelmatig tegenkomen:

  • Traditionele satellietplaatsbepalingstechnologieën zoals GPS en GNSS vereisen een 'zichtlijn' die niet door begroeiing of gebouwen wordt belemmerd. Bij het inzetten van mensen in een groot gebouw met meerdere verdiepingen of in een complex bestaande uit meerdere gebouwen kan het heel moeilijk zijn om een uitgeschakelde of gewond geraakte werknemer op tijd te lokaliseren.
  • Een mobiele werknemer of een team werknemers, mogelijk gestationeerd in een buurt, is zich niet bewust van een gebeurtenis in die buurt die het plaatselijke risicoprofiel verandert wat in meer of mindere mate van invloed kan zijn op hun persoonlijke veiligheid maar waarvoor communicatie nodig kan zijn om het risico te verlagen:

Bijvoorbeeld

  • Een reisstoring die de terugreis voor een werknemer bemoeilijkt.
  • Een onderhoudsteam dat niet op de hoogte is gebracht van gevaarlijke materialen in het gebouw.
  • Een aan de gang zijnde hoog risico incident in of rond de actuele locatie van een werknemer.

De reflex:

Wat te doen bij een incident? Hoewel het gebruikelijk is om een grote piek in activiteit te zien in de onmiddellijke nasleep van een gebeurtenis, is het nog steeds belangrijk om een specificeerder genoeg tijd te geven een overweging te maken:

  • Is dit de juiste oplossing voor mijn collega's wat functionaliteit betreft?
  • Heb ik potentiële gebruikers benaderd om hun ideeën en goedkeuring te krijgen?
  • Werkt het binnen onze inkoopregelingen?
  • Werken we met een 'Plan-Do-Check-Act' aanpak om de risico's van alleenwerkers te beoordelen?
  • Biedt de oplossing voldoende betrouwbare informatie voor een nauwkeurige rapportage over het gebruik, het rendement van de investering, de toegankelijk en de deelbaarheid?

Wanneer een organisatie wordt geconfronteerd met een veiligheidsincident dat niet in de eerste uren van hoge activiteit, media aandacht en negatieve persberichtgeving is opgelost, wil niemand achteraf de indruk wekken dat dit door een ondoordachte reactie is geweest. Terwijl het ook belangrijk is om de gedrevenheid na de gebeurtenis niet te verliezen.

Een nieuwe generatie:

Gaandeweg en met name nu de technologie zich verder ontwikkelt, beginnen nieuwe alarmsystemen een aantal lang bestaande, moeilijk stuurbare risicogebieden te beheersen en in sommige gevallen zelfs uit te sluiten.

Zo is de toesteltechnologie voor binnenshuis bijvoorbeeld verder aangevuld met van zicht gebruik makend van Bluetooth-beacons. De beacons zijn toestellen met een laag energieverbruik die hun locatiebepaling over een korte afstand uitzenden.

Wanneer een netwerk van beacons wordt ingezet - bijvoorbeeld bij in- en uitgangen van gebouwen, aan de buitenkant van liften op verschillende verdiepingen of op tussenliggende plekken binnen een zone - heeft elke werknemer die zich tussen deze beacons beweegt met een geschikt persoonlijk alarmsysteem, zicht op de locatie bepaler.

Als 'Rood Alarm' wordt geactiveerd, kan een medewerker van een alarmcentrale die het incident verifieert, hiermee de locatie van het (de) baken(s) die het dichtst bij het alarm is (zijn) bereiken en deze informatie doorgeven aan de eerste hulpverleners ter plaatse.

Bovendien kunnen de nieuwste toestellen ook risico berichten faciliteren die rechtstreeks naar het toestel van een werknemer worden gestuurd, hetzij handmatig door de interface van een leidinggevende met online toegang, hetzij automatisch door het alarmsysteem wanneer deze zich door een gedefinieerde Geofence (een virtuele geografische grens die wordt bepaald met geolokalisatietechnologie) beweegt. Dit zorgt voor een betere gebruikerservaring, een sterk verbeterde dynamische risicobeoordeling en een groot potentieel om een oplossing aan te passen en daarmee waarde toe te voegen voor het bedrijf dat het inzet - waardoor de relaties met de werknemers worden verbeterd en het bedrijfsrisico dus wordt verminderd.

De mogelijkheid om nuttige maatwerk informatie over een relevant lokaal risico automatisch af te leveren op het toestel, kan de veiligheid van een werknemer drastisch verbeteren. De optie om de interactie van een werknemer met het toestel te personaliseren, maakt de ervaring voor de gebruiker ook veel boeiender wat vervolgens weer regelmatig gebruik bevordert en een tastbaar rendement op de investering geeft.

Prijs versus investering:

Zoals bij elke investering moet er een duidelijke reeks doelstellingen achter de invoering schuilgaan en zijn parameters noodzakelijk om een rendement te behalen (op hun beurt ondersteund door alleenwerker portalen die zich ontwikkelen in de breedte van de rapportering). Het is duidelijk dat dit niveau van toestelfunctionaliteit niet voor iedereen is weggelegd - en er zijn veel bedrijven die een oplossing implementeren die in de eerste plaats een toestel garandeert dat voor hun team werkt en een betrouwbare 24/7 alarmcentrale. Hoewel dat altijd een belangrijk percentage van de markt zal blijven, zijn veel specificeerders zich er steeds meer van bewust dat er vaak maar een klein aantal of een klein aantal nichewerknemers binnen hun opdracht valt, die in een potentieel risicogebied terechtkomen als ze met een minder aangepaste oplossing worden uitgerust.

Inkoop moet er ook rekening mee houden dat het kopen van een goedgekeurde oplossing geen gehomogeniseerde aankoop is. Blokschema’s - bijv. Toestel, Monitoring Center, Support, enz. - kunnen hetzelfde zijn, maar ze verschillen van leverancier tot leverancier, waarbij het onderzoeken van afzonderlijke componenten en de som van de onderdelen noodzakelijk is als je een volledig onderbouwde keuze wilt maken.

De toekomst?

Het is onvermijdelijk dat naarmate alleenwerker toestellen en ondersteunende portalen functioneler worden, ook de mogelijkheden voor het personaliseren van oplossingen op het niveau van de systeemgebruiker toenemen. Werknemers krijgen een invoerniveau in de gebruikersinterface van hun apparaat, het formaat, het type en de frequentie van de meldingen die zij ontvangen en de mogelijkheid om risico-informatie te delen buiten de traditionele kanalen om.

Ook het werken met potentiële klanten voordat een definitieve commerciële overeenkomst wordt opgesteld, vereist meer diepgang. Inzicht in hun organisatorische problemen, de belangrijkste risico's die moeten worden aangepakt en het verminderen van de blootstelling van een werkgever aan financiële risico's.

SoloProtect UK is aanwezig bij de Safety and Health Expo, 18 - 21 juni, stand SH3890.

Volg ons

Craig Swallow

Door Craig Swallow , Managing Director, SoloProtect, geplaatst op 23 May 2019

0 Reacties
352296