NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Video-opnamen als functie op jouw alarmsysteem voor alleenwerker beveiliging

We kunnen gerust stellen dat we video als onderdeel van onze dagelijkse routine steeds vaker gebruiken. Jonge mensen kijken online content tijdens het televisie kijken, we hebben camera’s in onze auto’s, bij ons thuis en op onze telefoons. De adoptie van video is transformatief voor de samenleving en heeft zonder twijfel invloed op hoe we communiceren, hoe we zaken doen en hoe we beslissingen nemen over routine aankopen.

Hiervan zijn veel voorbeelden zoals het feit dat YouTube elke dag meer dan één miljard uur aan videos streamt, recentelijk nieuws over plannen om patiënten te ontvangen via ‘digitale consulten’ en het feit dat short-shaped video-marketing een belangrijk communicatiemiddel blijft in 2019. Dit geeft precies weer waar we ons momenteel bevinden op het gebied van videos.

Video inhoud op zijn best is boeiend en dat geldt ook voor de commerciële kansen die hierdoor ontstaan. De alleenwerker markt is hierin niet anders. Cameragebruik in de veiligingsindustrie is immers niet nieuw. Echter, het beheer van gebouwen via camera’s versus alarmsystemen die men op het lichaam draagt voorzien van een camera is wel iets heel anders. Body Worn Video (BWV) is nog steeds relatief jong en werd initieel voornamelijk gebruikt door de politie, maar nu ook steeds meer binnen andere civiele banen. Maar, hoe eenvoudig is het eigenlijk om BWV in te zetten?

Overweging voor het implementeren van BWV:
Iedereen die nieuw is met dit onderwerp zou het gevoel kunnen hebben dat het implementeren van BWV een enigszins ontmoedigend proces is. Er moeten namelijk verschillende overwegingen worden gemaakt bij het kiezen van een systeem. Daarnaast moet het BWV systeem overeenkomen met de eisen en functionaliteit van het apparaat waarop het wordt toegepast:

Tijd
Veel BWV alarmsystemen zijn ontworpen voor het openen van de inhoud na afloop van een incident. Hierbij wordt vereist dat een gebruikt alarmsysteem terugplaatst wordt in het oplaadpunt op kantoor waar vervolgens de inhoud gedownload wordt. Het downloaden, redacteren en verwijderen van video-materiaal kan een aanzienlijke tijdinvestering zijn voor het betrokken personeel.

Infrastructuur
Systemen die continu BWV opnemen genereren een grote hoeveelheid videobeelden. Dit kan een enorme impact hebben op de opslagruimte die nodig is om het voortdurende gebruik van dit soort systemen te ondersteunen. Dit brengt uiteraard ook aanzienlijke kosten met zich mee wanneer je (vaak) duizenden uren aan HD-videobestanden opslaat.

Werkgevers moeten er tevens ook voor zorgen dat personeel voldoende is opgeleid om te kunnen voldoen aan de technische en ethische vereisten voor het beheren van videogegevens.

Privacywetgeving
Een belangrijke overweging voor alle organisaties bij het inzetten van Body Worn Camera is tevens de nieuwe GDPR wetgeving en de veranderende cultuur waarin we ons bevinden op het gebied van agressie, intimidatie en geweld. Belangrijke onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn verantwoordelijkheid op het gebied van gegevensverwerking, opslag, redactie en de verwijdering ervan. Het beschikken over een expert binnen het bedrijf die waakt over de privacy wetgeving tijdens het implementeren van BWV evenals waakt over een functioneel BWV systeem is belangrijk. En dan moet er nog gekeken worden naar eventuele licenties, accreditaties, brancherichtlijnen enz.

Kosten
Het kan lastig zijn dat veel BWV systemen van tevoren kapitaalinvesteringen nodig hebben. Dit vormt een financieel risico wanneer je je nog in de fase van vroegtijdige acceptatie bevindt. Hierbij speelt tevens het rendement van een BWV systeem een rol. Het personeel dat er gebruik van moet maken moet immers ook overtuigd zijn en actief gebruik van het BWV systeem gaan maken om rendement uit de investering te halen.

Streamen maar…
Voor mensen die graag gebruik willen maken van een lichter BWV systeem (met het oog op privacywetgeving) heeft het gebruik van een alarmsysteem dat enkel video vastlegt tijdens een incident wellicht voordelen. Video wordt hierbij beheerd, opgeslagen en geredigeerd namens de klant met behulp van een team van erkende en gespecialiseerde professionals. Deze video-opnames kunnen gebruikt worden indien autoriteiten hierom vragen maar het beïnvloedt daarnaast tevens de behandeling van een ‘Rood alarm’ enorm. Een alarm met naast spraak- ook beeldopname kan immers nog sneller en effectiever behandeld worden waardoor jouw alleenwerker nog sneller in veiligheid is. Wil jij graag meer weten over ons alarmsysteem SoloProtect ID Pro dat voorzien is van Body Worn Video, klik dan hier.

 

Volg ons

0 Reacties
685530