NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Congres Personen met verward gedrag

Vandaag is SoloProtect aanwezig op het 'Congres Personen met verward gedrag' in de Cultuurkoepel te Heiloo. We hebben een stand en zullen tevens een presentatie verzorgen. Deze gaat over verwarde mensen en agressief gedrag, waarbij we met name zullen praten over hoe je als werknemer kunt handelen in het kader van je eigen veiligheid.

We vinden het erg belangrijk om meer bewustzijn te creëren over de verschillende gevaren van alleenwerken. Alleenwerkers lopen namelijk veel risico tijdends hun werk, zowel fysiek als sociaal. Agressief gedrag is een van deze risico's. Door op de juiste wijze te handelen en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, kan een incident voorkomen worden, wanneer een verward persoon agressief wordt.