Een nieuw jaar, dus tijd voor een nieuwe jij!

Daar zijn we weer! Het is de tijd van het jaar waarin besluiten worden genomen en goede voornemens worden gemaakt. Het is een nieuw jaar, dus tijd voor een nieuwe jij!

Wat staat bovenaan jouw lijst met goede voornemens voor 2017? Wellicht meer bewegen? Gezonder eten? Stoppen met roken? Geen alcohol meer drinken? Natuurlijk wensen we je veel succes met het behalen van deze doelen! Maar we willen ook graag met je praten over een andere slechte gewoonte van veel alleenwerkers. Namelijk alleenwerken zonder een alarmsysteem.

De Identicom van SoloProtect beschermt jou tijdens het alleenwerken.
De Identicom van SoloProtect (alarmsysteem voor alleenwerkers) is ontwikkeld om zo snel mogelijk hulp te bieden aan alleenwerkers in geval van nood. De Identicom is vormgegeven als een identiteitskaarthouder. Hierdoor kun je de Identicom makkelijk dragen en tevens discreet gebruiken. De Identicom is uitgerust met de functie ‘rood alarm’. Deze functie stelt de alleenwerker in de gelegenheid om onopvallend alarm te slaan en gelijktijdig audiobewijs vast te leggen tijdens een incident. Met slechts een druk op de knop is het ‘rood alarm’ geactiveerd en luistert de alarmcentrale mee. Wanneer nodig schakelt de alarmcentrale de juiste hulp in. Hierbij kun je denken aan politie, brandweer, ambulance, leidinggevende enzovoorts. Wanneer de alarmcentrale 112 inschakelt is dit een prio-1-melding. Dit betekent dat deze melding met de hoogst mogelijke prioriteit wordt afgehandeld.

Een Identicom aanschaffen... maar ook gebruiken! 
De aanschaf van een Identicom voor alleenwerkers is slechts een eerste stap in de goede richting. De Identicom is immers pas efficiënt wanneer deze ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Wanneer een werkgever een Identicom aanschaft voor een alleenwerker, maar deze gebruikt de Identicom vervolgens niet, dan is de alleenwerker niet veiliger dan voorheen.

Maandelijkse raportage en een training voor elke gebruiker.
Om ervoor te zorgen dat alleenwerkers de Identicom efficiënt gebruiken, rapporteren wij elke maand een overzicht aan onze klanten. Hierin wordt het gebruik van de Identicom per gebruiker weergegeven. Er zijn vele redenen waarom een gebruiker wellicht geen of inefficiënt gebruik maakt van de Identicom. Daarom vinden wij het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat elke alleenwerker volledig getraind is. De alleenwerker moet immers goed met de Identicom kunnen werken en vertrouwen in de Identicom hebben om de Identicom efficiënt te kunnen gebruiken. 

Tips voor een veiliger 2017 met een Identicom:
Het is makkelijker om een in ritme met slechte gewoontes te belanden, daarom geven we je hier enkele tips om deze slechte gewoontes te verslaan, voor een veiliger 2017.

Lege batterij Vergeet jij jouw Identicom weleens op te laden? Denk er dan vanaf nu aan dat je jouw Identicom op dagelijkse basis oplaadt. Steek je Identicom ’s avonds in het stopcontact zodat deze gedurende de nacht volledig kan opladen, net als je mobiele telefoon. Je kan de Identicom ook nog extra opladen tijdens het forenzen of bijv. tijdens het reizen tussen diverse werklocaties.

Oranje alarm Versla de gewoonte van het niet achterlaten van een oranje alarm. Het oranje alarm is een zeer waardevolle functie van de Identicom. Dankzij het oranje alarm weten wij altijd precies waar een alleenwerkers zich bevindt. Ook op locaties waarin een GPS niet goed werkt. GPS kan in een flatgebouw bijv. niet achterhalen op welke verdieping en achter welke voordeur jij je bevindt. Dankzij het oranje alarm weten wij dit wel exact en kunnen we zo snel mogelijk hulp inschakelen.

Alleen thuis Het lijkt misschien voor de hand liggend maar een Identicom die thuis blijft liggen biedt geen veiligheid. De Identicom is onderdeel van jouw persoonlijke beschermingsmiddelen en moet daarom ook zo gebruikt worden. Vergeet jij jou Identicom vaker mee te nemen tijdens het alleenwerken? We controleren allemaal of we onze telefoon, portemonnee en sleutels hebben wanneer we het huis verlaten; voeg vanaf nu ook de Identicom toe aan deze lijst.

Status Check Weet je vaak niet of jouw Identicom goed bereik heeft? Een status check is ontworpen zodat een alleenwerker altijd kan controleren of hij nog kan vertrouwen op de Identicom tijdens het alleenwerken. Een status check geeft de gebruiker namelijk de mogelijkheid om de batterijstatus, netwerkbereik en optioneel GPS bereik te controleren. Voer daarom altijd een status check uit wanneer je gebruik gaat maken van de Identicom. Wanneer de Identicom een lage batterij status heeft moet je dit meenemen als onderdeel van je dynamische risico bepaling. Hierbij maak je de keuze om de situatie toch te betreden of ga je opzoek naar een alternatieve oplossing.

Locatie, locatie, locatie Wanneer je toch in een vervelende situatie terecht komt en je werkt maar alleen, dan is er niemand in de buurt die alarm kan slaan voor jou. Zorg er op zijn minst voor dat er altijd iemand binnen jouw organisatie weet op welke locatie jij je begeeft wanneer je alleen werkt.


We hopen dat we je hebben geholpen met een aantal tips voor een nieuwe jij. Werk je alleen en maak je nog geen gebruik van de Identicom neem dan gerust contact op met SoloProtect voor meer informatie. Werk je alleen en maak je reeds gebruik van de Identicom, zorg er dan voor dat je de Identicom zo actief mogelijk gebruikt en blijf veilig. Namens SoloProtect wensen we je een gelukkig nieuwjaar!

Heb je een vraag? Kom met ons in contact