Explosieve groei alleenwerker markt

Uit een nieuw onderzoek betreft de markt voor alleenwerkers in Europa en de VS, blijkt dat deze zich zal ontwikkelen naar een markt met een geschatte waarde van €260 miljoen, binnen drie jaar tijd.

Uit een nieuw onderzoek van Berg Insights betreft de markt voor alleenwerkers in Europa en de VS, blijkt dat deze zich zal ontwikkelen naar een markt met een geschatte waarde van €260 miljoen, binnen drie jaar tijd (t.o.v. €110 miljoen in 2017). Dit getal is gebaseerd op een verwachte toename in het aantal personen dat gebruikt maakt van een alarmsysteem voor alleenwerker beveiliging. Van 155.000 naar 375.000 in de VS en 500.000 naar 1.100.000 in Europa, tegen het eind van 2022.

Hierbij gaat het om alarmsystemen waarbij de gebruiker tijdens een noodsituatie 24/7 gebruik kan maken van alarm ondersteuning. Een getrainde medewerker van een alarmcentrale biedt hierbij ondersteuning door te luisteren naar het incident en door indien nodig de juiste hulpdienst(en) in te schakelen. Dit volledig in overeenstemming met de richtlijnen van de politie.

Binnen de 24/7 economie, waarin we ons momenteel bevinden, zullen steeds meer mensen alleenwerken en te maken hebben met flexibele werkroosters / afwijkende werktijden. Dit betekent dat de vraag naar alleenwerker beveiliging ook toeneemt en dat het beschermen van alleenwerkers een steeds belangrijker onderwerp wordt. De ontwikkelingen van diverse moderne technologieën spelen hierbij een belangrijke rol. Steeds meer mensen kunnen immers veilig alleenwerken doordat ook alarmsystemen voor alleenwerkers zich steeds verder ontwikkelen en over steeds meer technisch vernuftige specificaties beschikken.

Op de Britse markt voor alleenwerkers, waar het hoofdkantoor van SoloProtect zich ook bevind, is al veel werk verzet binnen de markt voor alleenwerkers. Waar binnen veel landen in Europa, waaronder Nederland, nog veel gesprekken worden gevoerd over het belang van alleenwerker bescherming. Is de Britse markt hiermee al een heel stuk verder. Zo is het in Nederland nog heel belangrijk dat we bewustzijn creëren betreft wat alleenwerken is, wie alleenwerkers zijn en wat de risico’s van het alleenwerken zijn. Voordat we uberhaupt over alleenwerker beveiliging kunnen praten.

De belangrijkste factoren binnen de opkomende alleenwerker markten in Europa zijn:

Educatie
Het is van groot belang dat we mensen helpen om beter te begrijpen wat alleenwerken is, wie een alleenwerker is en wat de risico’s van het alleenwerken zijn. Alleenwerken brengt immers diverse sociale- en fysieke risico’s met zich mee voor zowel het personeel evenals de werkgever. Wanneer we ervoor zorgen dat we bewustzijn creëren betreft het belang van alleenwerker beveiliging bij werkgevers en alleenwerkes, is het ook implementeren van een alarmsysteem voor alleenwerker beveiliging ook eenvoudiger. Personeel dat alleenwerkt en al 20 jaar hetzelfde werk uitvoert zonder een alarmsysteem, zullen eerst het belang van een alarmsysteem voor alleenwerkers moeten omarmen willen zij er daadwerkelijk efficiënt gebruik van gaan maken.

Wetgeving
Ook de wetgeving omtrent veilig alleenwerken blijkt in Nederland vaak nog onduidelijk. Wat is de wet- en regelgeving omtrent alleenwerker beveiliging. Hoe kun je als werkgever aan deze wetgeving voldoen en hoe bescherm je jouw personeel op de juiste manier waarbij je als werkgever aan alle wetten voldoet.

Luisteren en in gesprek gaan met je personeel
Bij het beschermen van alleenwerkers is het heel belangrijk om goed in gesprek te gaan met de alleenwerkers. Tegen welke risico’s lopen zij aan tijdens hun werkzaamheden en welke wensen/eisen hebben zij om veiliger hun werk uit te kunnen voeren. Hebben ze baat bij een alarmsysteem voor alleenwerker beveiliging en zo ja, wat zoeken zij dan in een alarmsysteem voor alleenwerkers. Door in gesprek te gaan en blijven met jouw alleenwerkers zorg je er als werkgever of leidinggevende voor dat jouw alleenwerkers op de juiste manier beschermd worden.

Training & Support
Het trainen van alleenwerkers in het veilig alleenwerken creert een bedrijfscultuur waarin het personeel bewuster met hun persoonlijke veiligheid omgaat. Een alarmsysteem dat niet juist of niet gebruikt wordt, door geen goede training, is immers net zo onveilig als geen alarmsysteem.

Rendement van een alarmsysteem voor alleenwerker beveiliging
Wanneer je als werkgever investeert in de veiligheid van jouw alleenwerkers door middel van een alarmsysteem voor alleenwerkers wil je uiteraard ook rendement uit je investering halen. Dit heeft alles te maken met het bewaken van het effectief gebruik van een alarmsysteem door jouw alleenwerkers. Een alarmsysteem dat correct en veel gebruikt wordt zorgt voor een verhoogde veiligheid van een alleenwerker en verlaagd risico’s. Een alarmsysteem dat niet of verkeerd gebruikt wordt, is hetzelfde als geen alleenwerker beveiliging en levert jou als werkgever geen rendement op voor jouw investering.

Effectieve cultuurverandering
Het is belangrijk dat we in Nederland proberen veel te communiceren betreft het belang van alleenwerker beveiliging. Door met elkaar te blijven praten creeeren we langzaam maar zeker steeds een beetje meer bewustzijn betreft het belang van alleenwerker beveiliging.

Bron: Statistieken uit IOT Business News.

 

Heb je een vraag? Kom met ons in contact