Werkstress, burn-outs en psychosociale arbeidsbelasting

Bij werkgerelateerd verzuim denken we vaak aan verzuim als gevolg van arbeidsongevallen met letsel als gevolg. Dit is echter niet het geval, Psychosociale arbeidsbelasting is al jaren een van de belangrijkste en grootste arbeidsrisico’s.


Ook heeft maar liefst een derde van langdurig verzuim een psychische oorzaak, dus de mentale gezondheid van jouw werknemers is zeker iets om in acht te nemen. Niet alleen is de mentale gezondheid van werknemers erg belangrijk, maar de kosten als gevolg van werk-gerelateerd verzuim door psychosociale arbeidsbelasting komen neer op 3,9 miljard euro per jaar (TNO, 2020).

Kosten PSA

Het is daarom niet verbazingwekkend dat de mentale gezondheid van werknemers momenteel een hot topic is, werkgevers willen de mentale gezondheid van werknemers graag verbeteren. Een werknemer die lekker in zijn vel zit zorgt niet alleen voor een leukere werksfeer op kantoor of op de werkvloer, maar is ook productiever en verzuimt minder.

Wat is psychosociale arbeidsbelasting?

Alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken vallen onder Psychosociale arbeidsbelasting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, agressie, geweld of seksuele intimidatie - maar ook een hoge werkdruk en andere ongewenste situaties kunnen belastend zijn voor werknemers.

Werkstress en burn-outs

Het hebben van werkdruk is niet slecht, omdat een bepaalde mate aan werkdruk kan leiden tot hogere prestaties. Maar wanneer de spanning te groot is of juist te lang voortduurt, kan een gezonde werkdruk omslaan in werkstress.

Als werkgever of leidinggevende kan je vaak al vroegtijdig signalen herkennen van een te hoge werkstress. Medewerkers zijn dan vaak besluiteloos of verstrooid en hebben veel last van concentratieproblemen. Ook kan het zijn dat ze ontevreden of prikkelbaar overkomen, zich irriteren aan anderen of kleine fouten beginnen te maken.

Vroegtijdig hulp inschakelen of medewerkers ontlasten kan raadzaam zijn in dit soort gevallen, want voorkomen is beter dan genezen. Niet alleen voor de medewerker zelf, maar ook voor het bedrijf vanuit financieel en operationeel oogpunt. Want van het totaal aantal verzuimdagen heeft 21% een stress-gerelateerde oorzaak. Denk hierbij aan spanning, overspanning en burn-outs. Dit verzuim is dan ook vaak langdurig, want bijvoorbeeld het herstellen van een burn-out duurt gemiddeld ruim 9 maanden. Aangezien 1,3 miljoen werkenden last hebben van burn-out klachten, kan er veel leed maar vooral ook veel verzuim voorkomen worden wanneer dit in een vroeg stadium erkend en aangepakt wordt.

Het belangrijkste is communicatie met medewerkers, het liefst door korte lijntjes binnen het bedrijf of het inschakelen van een vertrouwenspersoon. Maar ook zaken zoals het verzekeren van een goede werk-privébalans, het vergroten van het werkplezier van medewerkers, het aanmoedigen van beweging en het investeren in opleiding en ontwikkeling kunnen de kans op hoge werkstress of een burn-out verkleinen.

Grensoverschrijdend gedrag

Werkgevers zijn verplicht om ongewenst of grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit is echter niet altijd makkelijk. Niet alleen zijn er veel verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, maar het voorkomen of monitoren van deze incidenten is ook makkelijker gezegd dan gedaan.

Een op de tien werknemers heeft bijvoorbeeld te maken met pestgedrag, een op de vier werknemers krijgt te maken met intimiderend gedrag en in de afgelopen 10 jaar heeft 16% van de Nederlandse werknemers te maken gehad met intimidatie van seksuele aard.

Ook komt discriminatie vaker voor in de werksfeer dan gedacht. Zo zijn meer dan de helft van de discriminatieklachten die het College voor de Rechten van de Mens binnenkrijgt werk-gerelateerd.

Dit grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot een hoge werkstress en PSA. Om echt concreet stappen te kunnen ondernemen tegen grensoverschrijdend gedrag zijn vaak echter bewijzen nodig, bewijzen die niet altijd voorhanden zijn.

PSA-Beleid: Psychosociale Arbeidsbelasting, je Zorgplicht en de Arbowet

Vanuit de huidige Arbowet ben je als werkgever verplicht om aandacht te besteden aan Psychosociale arbeidsbelasting, dit valt namelijk onder je zorgplicht.

Arbobesluit, afdeling 4, hoofdstuk 2, artikel 2.15

Hier kan je preventief mee aan de slag door middel van het uitvoeren van een RI&E en het opstellen van een beleidsplan.

Daarmee kun je risico’s omtrent psychosociale arbeidsbelasting echter niet volledig uitsluiten. Mocht er zich toch een situatie voordoen, dan is het belangrijk dat een werknemer snel hulp kan inschakelen door middel van bijvoorbeeld een veiligheidsoplossing. Ook het aanstellen van een interne of externe vertrouwenspersoon en het benoemen van een klachtencommissie zijn stappen in de juiste richting.

De SoloProtect Oplossing

Stel je voor dat jouw werknemer in het vervolg eigenlijk nooit meer écht alleen is? En dat hulp maar een, onopvallende handeling van jouw werknemer verwijderd is? En dat ook nog eens 24/7/365. Dat kan met een oplossing van SoloProtect!

Onze alarmsystemen beschermen tegen sociale en fysieke gevaren via functionaliteiten zoals een Rood Alarm of een Valalarm. Ook kunnen ze goed van pas komen bij grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen kan een medewerker via een onopvallende alarmmelding snel hulp verkrijgen, maar ook kan er bewijs verzameld worden van (seksuele) intimidatie of (verbale) pesterijen.


Ondersteuningsdocument

Download ons ondersteuningsdocument nu

Download ons gratis ondersteuningsdocument nu!

Heb je een vraag? Kom met ons in contact