Zorg ervoor dat je van fouten leert

Fouten maken tijdens het werk is heel normaal en ook helemaal niet erg. Want vergeet niet, van fouten leer je. Om ervan te leren moet jij je er alleen wel bewust van zijn dat deze fouten gemaakt worden. En daar gaat het vaak mis...

Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Fouten maken is immers menselijk. Fouten op de werkvloer resulteren vaak in tegenvallende verwachtingen, richtlijnen die niet gevolgd worden en scheefgelopen processen. Dit is allemaal heel normaal en hoeft ook niet meteen als slecht gezien te worden. Want vergeet niet, van fouten maken leer je. Om ervan te leren moet jij je er alleen wel bewust zijn dat deze fouten gemaakt worden.

En daar gaat het vaak mis. Fouten maken betekent vaak al snel “een slechte naam krijgen”. Wie bij jou op de werkvloer iets fout doet, wordt al snel weggezet als incompetent en zwak, beide is voor de carrière van jouw medewerkers niet heel gunstig. Daarom worden fouten in organisaties vaak verzwegen.

De risico’s van eerlijk zijn

De gevolgen van deze “verzwijgtactiek” zijn in bijna alle gevallen negatief: vaak zijn fouten die verzwegen worden het begin van een grote foute regen. Wanner iemand een fout maakt en die corrigeert dit niet op de juiste manier of pakt de oorzaak van de fout niet aan, wordt deze fout in de toekomst vast en zeker vaker gemaakt, door meerdere personen. Op termijn gaan deze fouten een organisatie veel geld kosten. Fouten die te maken hebben met de veiligheid op de werkvloer kunnen in het ergste geval zelfs levens kosten.

Om deze reden is het ontzettend belangrijk dat medewerkers persoonlijke fouten, blunders en verkeerde beslissingen vroegtijdig en eerlijk communiceren. Daarbij gaat het niet om een “schuldige” aanwijzen of om zaken te bagatelliseren, het gaat hierbij over het leren van deze fouten en hiermee grotere ongelukken te voorkomen.

Hieronder lees je een aantal vragen die bij kunnen dragen aan het einde van de foutencultuur en die jou helpen bij een effectief foutenmanagement:

Wie draagt bij jouw organisatie de verantwoordelijkheid voor fouten?
Voor jouw medewerkers moet het duidelijk zijn wat er gebeurt wanneer zij fouten maken of een wanprestatie leveren. Alleen wanneer de angsten voor de eventuele gevolgen van fouten, zoals een officiële waarschuwing of ontslag, worden weggenomen zullen jouw medewerkers eerlijk zijn.

Biedt jouw organisatie medewerkers genoeg ruimte en tijd om van fouten te kunnen leren?
Regelmatige procesbesprekingen met alle betrokken medewerkers is een goede stap vooruit, om fouten zinvol te bespreken en samen oplossingen te vinden.

Werken alle medewerkers in jouw organisatie mee aan de herziening van fouten en misverstanden?
Een succesvol foutenmanagement is onmogelijk wanneer niet iedereen betrokken is bij het bespreken en verbeteren van gemaakte fouten.

Hoe serieus neem jij, als werkgever, de (eventuele) foutmeldingen van medewerkers?
Alleen wanneer het management zich net zo serieus bezighoudt met het elimineren van mogelijke valkuilen en risico’s, zoals het ook verwacht van de medewerker, kan een organisatie profiteren van een effectief foutenmanagement

Letten jouw medewerkers ook op potentiële risico’s of valkuilen?
Het kan zo zijn dat het bij bepaalde riskante operaties binnen jouw organisatie tot nu toe steeds nét goed gaan. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat dit in de toekomst ook zo is. Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat jouw medewerkers in dat geval beschermd zijn en weten wat er mis kan gaan.

Kan in jouw organisatie een fout of risicovolle situatie ook anoniem gemeld worden?
Sommige fouten of gebeurtenissen zorgen ervoor dat een medewerker zo aangeslagen is, dat hij of zij hier alleen vertrouwelijk of compleet anoniem over wil spreken. Al is de informatie die gedeeld wordt zo belangrijk voor de gehele organisatie, de mogelijkheid tot anonimiteit moet je wel aanbieden.

Zijn al jouw voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels bij alle medewerkers bekend?
Vaak worden nieuwe collega’s pas op de hoogte gesteld van bepaalde reglementen wanneer ze al enige tijd actief aan het werk zijn. Dit kan in sommige omstandigheden te laat zijn.

Het goede voorbeeld geven

Een efficiënte foutencultuur betekent, dat echt elke fout of elk ongeluk ook passende leerpunten kent. Dat is vooral belangrijk wanneer de fout of het ongeluk schadelijk kan zijn voor de organisatie. Op deze manier kunnen alle medewerkers leren van gemaakte fouten. Deze aanpak bevordert ook het prestatievermogen van teams op de lange termijn.

De leidinggevenden in jouw organisatie moeten hierbij het goede voorbeeld geven, dit zal dan door alle medewerkers worden opgemerkt: gaat het in eerste instantie niet om het vinden van een dader, maar om oprecht de oorzaak van de fout te vinden om deze in de toekomst te kunnen voorkomen? Een goede eerste stap is wanneer een leidinggevende persoonlijk vertelt over een fout die hij zelf heeft gemaakt en onmiddellijk vertelt welke leerpunten hieruit zijn voortgevloeid.

 

Heb je een vraag? Kom met ons in contact