SoloProtect als standhouder op het Divosa Najaarscongres | 2019

28 november 2019 | Amsterdome |Amsterdam | Stand 3

“Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Elke dag zetten de leden van Divosa en hun medewerkers zich in om mensen in staat te stellen actief aan de samenleving deel te nemen. Als dat nodig is, kunnen inwoners rekenen op ondersteuning van Divosa-leden. Niet alleen bij het vinden van werk, voldoende inkomen of hulp bij problematische schulden. Maar ook wanneer voor deelname aan de samenleving integratie, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of onderwijs nodig is.”

Tijdens het Divosa Najaarscongres komen deze leden samen en delen ze nieuwe inzichten, verbanden en vernieuwende aanpakken. Met dit jaar als thema: ik zie, ik zie. Sprekers en standhouders brengen nieuw perspectief mee waardoor bezoekers met een andere manier naar hun werk kunnen gaan kijken.

SoloProtect zal 28 november 2019 aanwezig zijn en eden informeren over de voordelen van een onzichtbaar en discreet alarmsysteem. Agressie in het sociaal domein komt vaak voor en is geregeld het onderwerp van gesprek. Werknemers die (wel eens) alleen werken tijdens hun werkdag zijn er in het sociaal domein genoeg.

SoloProtect gaat sinds 2014 in Nederland samenwerkingen aan met werkgevers om risico’s voor alleenwerkers te verminderen. Door betrokkenheid te tonen, een luisterend oor te bieden en ideeën te delen, leert het bedrijf steeds meer over de uitdagingen waar werkgevers voor komen te staan wanneer het gaat over de veiligheid van personeel.

In 2019 heeft SoloProtect zich beziggehouden met het verder ontwikkelen van het klantenportaal SoloProtect Insights. Verder zijn er grote stappen gemaakt bij de ontwikkeling van de SoloProtect ID Pro. Het eerste alarmsysteem met inpandige locatiebepaling, risicoberichtgeving én een geïntegreerde BodyCam. Met de ID Pro is het mogelijk in grote gebouwen en gebouwen met meerdere etages de exacte locatie van een alleenwerker te bepalen, in geval van nood.

Met een alarmsysteem van SoloProtect gaan alle werknemers die alleen werken met een veilig gevoel op pad en weten ze dat hulp bij een incident maar één, onopvallende knop, verwijderd is.

 

Heb je een vraag? Kom met ons in contact