Wees duidelijk over agressie! | 2016

Op 28 November vindt het congres 'Wees duidelijk over agressie' plaats.

In één middag krijg je alle kennis en handvaten om in jouw organisatie de aanpak van agressie een stap verder te brengen. Een bijzondere middag voor iedereen die werkt in de (jeugd)zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 

Het congres is (gratis) toegankelijk voor iedereen die werkzaam is in de (jeugd)zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Het programma is vooral interessant voor zorgprofessionals die direct of indirect te maken hebben met agressie of de implementatie van anti-agressiebeleid, bijvoorbeeld (jeugd)zorgmedewerkers, leidinggevenden, OR-leden, HR-medewerkers, arbocoördinatoren, preventiemedewerkers, teamleiders, management en bestuurders, maar ook voor iedereen die zich binnen de zorg of het onderwijs bezig houdt met de scholing van (toekomstige) zorgprofessionals. 

Tijdens deze middag kunt u ons vinden bij stand 5 op het marktplein! Wij vertellen u graag meer over de fysieke en sociale risico's van het alleenwerken en over het beschermen van alleenwerkers! 

Heb je een vraag? Kom met ons in contact