NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Statement met betrekking tot het Coronavirus (Covid-19):

Een nieuwsbericht voor onze klanten, over hoe wij ervoor zorgen dat onze dienstverlening onveranderd blijft.

Aangezien het Coronavirus (Covid-19) om zich heen blijft grijpen over de hele wereld en ons land helaas niet overslaat, delen wij graag de acties die wij hebben ondernomen om ons personeel en de alleenwerkers van onze klanten veilig te stellen. Ook delen we graag de acties die ervoor zorgen dat onze dienstverlening gewoon onveranderd door kan blijven gaan.

Aangezien de situatie ontzettend dynamisch is en iedere dag verandert, zullen wij de genomen maatregelen dagelijks beoordelen en heroverwegen. Ons management volgt de ontwikkelingen van de virusuitbraak op de voet en blijft up-to-date wanneer het gaat over de meest recente informatie en adviezen van experts. Waar nodig kunnen wij onze maatregelen dus per dag aanpassen.

Wij zullen belangrijke maatregelen met onze klanten blijven communiceren. Mocht u verder nog specifieke vragen hebben met betrekking tot dit onderwerp, dan kunt u altijd terecht bij uw contactpersoon binnen SoloProtect

De veiligheid van ons personeel en de veiligheid van uw alleenwerkers blijft voor ons prioriteit nummer één. We begrijpen dat dit een zorgwekkende situatie voor velen is en we doen dan ook ons best om onze focus op deze prioriteit te houden en zoveel mogelijk vragen te beantwoorden waar nodig.

Blijf up-to-date:
We delen verschillende informatiebronnen binnen Nederland, Engeland, Frankrijk en Duitsland met betrouwbare en up-to-date informatie over de verspreiding van het Coronavirus.

In deze unieke situatie hebben wij ons bedrijfscontinuïteitsplan al in gang gezet door middel van de volgende maatregelen:

  • Ons personeel werkt, wanneer hun functie dit toelaat, vanaf deze week thuis.
  • Wij passen social distancing toe bij degene die wel nog op kantoor aanwezig zijn.
  • Onze alarmcentrale blijft natuurlijk 24/7/365 beschikbaar voor uw alleenwerkers.
  • We maken gebruik van digitale maatregelen om het digitaal werken te maximaliseren. Zo kunnen afspraken en vergaderingen wel doorgaan, maar dan online.
  • We hebben verbeterde hygiëne maatregelen in onze kantoren geïmplementeerd.
  • We hebben alle onnodige reizen geannuleerd.
  • Waar nodig zal iedereen die symptomen vertoont of waarvan bekend is dat hij/zij in direct contact heeft gestaan met een iemand die besmet is met het coronavirus, zichzelf in quarantaine plaatsen voor een periode van veertien dagen.
  • Wij volgen ten alle tijden het advies van het RIVM.

Hoe nu verder?
Wij volgen de situatie op de voet en ons eigen bedrijfscontinuïteitsplan zorgt ervoor dat we adequaat op de ontwikkelingen kunnen reageren, zonder onze dienstverlening te veranderen. Uw alleenwerkers kunnen ten alle tijden rekenen op onze steun.

Wenst u meer informatie te ontvangen over deze situatie? Kom dan met ons in contact!

 

Artikel geplaatst op 17.3.2020