NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Voorgeschiedenis

Hoe Connexion2, onze alarmsystemen en SoloProtect zijn ontstaan:

Het was 2002 toen Craig Swallow, algemeen directeur van SoloProtect, aanwezig was bij een bijeenkomst van de Suzy Lamplugh Trust. Suzy Lamplugh was een makelaar die verdween toen ze op weg was naar een huisbezichtiging. Suzy Lamplugh was alleenwerker.

De bijeenkomst zette Craig Swallow aan het denken en hij kwam, mede door zijn achtergrond in de telecomsector, met het idee voor een technisch hulpmiddel dat alleenwerkers in staat stelt direct alarm te slaan wanneer het nodig is. Het idee werd de Identicom (nu SoloProtect ID): een klein en handzaam apparaat ter grootte van een identiteitskaart, welke dus altijd gedragen kon worden door alleenwerkers in functie. De eenvoud van het product en de toegevoegde waarde voor alleenwerkers heeft er mede voor gezorgd dat er inmiddels meer dan 260.000 wereldwijd van in omloop zijn.

Officieel is Connexion2 in 2003 opgericht. In de beginjaren was Connexion2 vooral ontwikkelaar en producent van de Identicom. De producten werden via distributeurs en leveranciers verkocht. De doelstelling om een hoogwaardig product te leveren dat bijdraagt aan de veiligheid en effectiviteit van alleenwerkers geldt nog steeds.

Een belangrijke stap was de levering aan de NHS (de organisatie belast met gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk). De toenmalige Britse minister van Volksgezondheid verscheen in het nieuws met een Identicom en benadrukte de waarde ervan voor de alleenwerkers in de zorgsector.

In 2007 bracht Connexion2 de dienst SoloProtect op de markt. De Identicom was voortaan onderdeel van een uitgebreide dienst voor alleenwerkers en werkgevers. Dit betekende ook dat Connexion2 zich rechtstreeks ging richten op klanten en gebruikers. Door het rechtstreekse contact met klanten is ook de functionaliteit en de dienstverlening verder verbeterd.

In mei 2013 is Connexion2 overgenomen door de Amerikaanse firma Kings III Emergency Communications. Kings III is een marktleider op het gebied van telefoons en telefonie voor noodgevallen. Kings III beheerd meer dan 75.000 door hen geïnstalleerde telefoons voor noodgevallen, zoals liftalarm systemen en zwembad alarmering, in de Verenigde Staten en Canada.

Als onderdeel van de overname heeft Kings III de dienst SoloProtect in 2013 in Noord Amerika geïntroduceerd.

Begin 2014 is SoloProtect op de Nederlandse markt geïntroduceerd. De dienst wordt aangeboden door Connexion2, die het sinds 2007 aanbiedt in het Verenigd Koninkrijk. Connexion2 is opgericht in 2003 met het doel het leveren van aansprekende technische producten en diensten die de veiligheid en productiviteit van alleenwerkers verbeteren.

SoloProtect biedt meerwaarde voor alleenwerkers, werkgevers en andere belanghebbenden in de vorm van oplossingen met innovatieve functionaliteit en een daarbij passende dienstverlening.