NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Kosten en baten

-

Wanneer je gebruik maakt van een alarmsysteem voor alleenwerker beveiliging van SoloProtect, kun je de kosten hiervan voor een medewerker per maand vergelijken met een mobiele telefoon abonnement. Voor dit maandelijks bedrag maak je niet enkel gebruik van het alarmsysteem, maar ook van de complete dienst van SoloProtect. Hierdoor ben je 24/7/365 beschermd en word je zo snel mogelijk van de juist(e) hulp voorzien tijdens een incident. Deze kosten lijken in eerste instantie wellicht heel hoog, of wellicht valt het je juist mee. Wat echter belangrijk is, is dat we kijken naar het rendement van een alarmsysteem voor alleenwerker beveiliging binnen jouw organisatie. In veel gevallen kan het gebruik van een alarmsysteem namelijk onnodig hoge kosten voorkomen. Wanneer een medewerker namelijk slachtoffer wordt van een incident tijdens het werk zoals vallen, struikelen, onwel worden, agressie, geweld of intimidatie kan dit leidden tot kort- of langdurige ziekteverzuim. Een zieke medewerker kost gemiddeld €250,- per dag. Maar dit kan nog verder oplopen. Je hebt namelijk te maken met directe- en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening. [1]

Hoge verzuimkosten
Via de rekentool van verzuimkosten [2] kun je zelf de kosten van verzuim voor een medewerker binnen jouw organisatie berekenen. Onderstaand zie je een voorbeeld met kostenposten van een dag ziekteverzuim. We zijn hierbij uitgegaan van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van €36.500,- (cijfers CPB, 2016)./>

Hoge kosten door het inzetten van twee personeelsledenWat we ook vaak te horen krijgen is dat er gebruik wordt gemaakt van het inzetten van een extra personeelslid bij een huisbezoek dat risicovol is. Op deze manier staat een medewerker er niet meer helemaal alleen voor mocht een incident plaatsvinden. Laten we echter eens uitgaan van een medewerker met een gemiddeld Nederlands uurloon van €17,- per uur [3], die wekelijks 2 uur mee gaat naar bijv. een risicovol huisbezoek van een collega. Dit komt neer op €134,- aan extra loonkosten over een periode van slechts vier weken. Hierin hebben we het verlies aan dienstverlening in dit tijdsbestek van twee uur nog achterwege gelaten. In deze twee uur had immers ook gelijktijdig een ander huisbezoek kunnen plaatsvinden. We kunnen hieruit dus concluderen dat de kosten van een alarmsysteem voor alleenwerker beveiliging veel geld kan besparen t.o.v. het inzetten van twee personeelsleden.

Veilig alleenwerken is niet duur 
Naast alle financiële voordelen van het gebruik van een alarmsysteem zijn er uiteraard nog veel meer belangrijkere voordelen dan alleen het rendement. Mocht een alleenwerker in een noodsituatie terecht komen dan zorgen wij ervoor dat jouw medewerker zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Denk aan ambulance, politie of brandweer. SoloProtect staat 24/7 voor je klaar, 365 dagen per jaar. We vinden het heel belangrijk dat organisaties de juiste voorzorgsmaatregelen treffen om incidenten te voorkomen, maar hopen ook dat steeds meer organisaties gebruik zullen gaan maken van een alarmsysteem voor alleenwerker beveiliging. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en wanneer je in een noodsituatie terecht komt kan het van levensbelang zijn dat je zo snel mogelijk geholpen wordt. Inmiddels maken reeds meer dan 260.000 alleenwerkers wereldwijd gebruik van onze alarmsystemen. We denken graag met je mee hoe jij jouw alleenwerkers zo efficiënt mogelijk kunt beveiligen.

Bespaar hoge kosten door te investeren in de veiligheid van jouw personeel
Bescherm jouw personeel, zorg voor de juiste voorzorgsmaatregelen en zorg ervoor dat jouw personeel tijdens een noodsituatie zo snel mogelijk weer in veiligheid komt dankzij een alarmsysteem voor alleenwerken beveiliging van SoloProtect. Kies voor veilig en gezond personeel en bespaar hiermee honderden euro’s aan hoge ziektekosten en personeelskosten. Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact met ons op.