Veilig werken in de Bouw

Risico's waarmee opdrachtgevers, aannemers, werknemers en ZZP'ers geconfronteerd worden tijdens het dagelijkse werk op een bouwplaats.


Of het nu gaat om het beklimmen van hoge ladders, het werken met zware machines, het installeren van elektra, het werken op steigers, of alleen werken bij onvoorspelbare weersomstandigheden, er zijn veel risico's verbonden aan het werken in de bouwsector. Daarom moeten bouwbedrijven alle beschikbare maatregelen nemen om werknemers te beschermen - zodat er snel geschakeld kan worden wanneer er zich een ongeval voordoet. Het is essentieel om de locatie van jouw medewerkers te kennen, niet alleen voor hun veiligheid, maar ook zodat je ze efficiënt kan inplannen.

1/3 van alle dodelijke bedrijfsongevallen in Nederland vinden plaats in de bouwsector. Maar liefst 4,5% van de werknemers in de bouw heeft lichamelijk en/of geestelijk letsel opgelopen.

Wat zijn de risico's van de bouwsector?

Als je in de bouw werkt, weet je dat bouwplaatsen gevaarlijke plekken kunnen zijn om te werken.

Gevaren op de bouwplaats:
• Werken met of in de buurt van grote en zware voertuigen
• Werken op hoogte bijvoorbeeld op een ladder, een dak of een steiger
• Werken met gevaarlijke en/of zware materialen zoals asbest
• Werken met gevaarlijk gereedschap zoals elektrisch gereedschap
• Stoffige of natte omstandigheden
• Harde geluiden
• Alleenwerken

Zijn er alleenwerkers in de bouw?

Bouwplaatsen zijn vaak drukke locaties, dus misschien ben je geneigd om hier nee op te antwoorden. Maar vanwege de enorme omvang van sommige locaties, het soort bouwwerkzaamheden dat wordt voltooid en het feit dat veel locaties erg afgelegen zijn - werken bouwvakkers vaak alleen en is er niemand anders in de buurt om hulp te bieden wanneer ze een ongeval hebben. Dus zijn bouwvakkers in feite ook alleenwerkers.

Daarom is een van de grootste gezondheids- en veiligheidsrisico's in de bouwsector dat een werknemer arbeidsongeschikt wordt door uitglijden, kantelen, vallen, ziekte of letsel en voor een lange periode zonder hulp wordt achtergelaten.

Hoe kunnen bedrijven in de bouwsector hun (alleen)werknemers beschermen?

Een persoonlijke veiligheidsoplossing kan een betrouwbare en effectieve manier zijn om alle werknemers op bouwplaatsen te beschermen, of ze nu alleen werken of niet.

De alarmsystemen van SoloProtect zijn discreet, gebruiksvriendelijk en zitten niet in de weg tijdens dagelijkse werkzaamheden. Met 24/7 noodhulp en man-down-detectie kunnen we snel hulp bieden aan bouwvakkers wanneer ze dit het meest nodig hebben.

De gebruiker kan een rood alarm activeren wanneer hij voelt dat zijn persoonlijke veiligheid wordt bedreigd. Een alarm kan ook automatisch worden geactiveerd wanneer de gebruiker het ‘Valalarm’ heeft ingeschakeld. Via een valalarm-functie kunnen onze alarmsystemen detecteren wanneer de gebruiker fysiek niet in staat is om zelf te alarmeren – meestal als gevolg van vallen, uitglijden of struikelen. Een vitale functionaliteit voor iedereen die op hoogte werkt.


Beoordelingsformulier - Hebben jouw werknemers bescherming nodig?

Download ons beoordelingsformulier nu

Dit is een handig hulpmiddel dat een werkgever of teammanager in de bouw kan helpen om inzicht te verkrijgen in het risiconiveau van zijn werknemers.

Download ons beoordelingsformulier nu!

Ondersteuningsdocument

Download ons ondersteuningsdocument nu

Download ons gratis ondersteuningsdocument nu!

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid en veiligheid?

Download ons document 'opdrachtgevers en aannemers' nu!

Tijdens de aanbesteding en de realisatie van werkzaamheden zijn verschillende partijen betrokken.

Ieder heeft daarbij op het gebied van veiligheid zijn eigen belangen, rechten en plichten. Maar wie heeft de eindverantwoordelijkheid? Lees hier meer over in ons Kennisbankdocument: Opdrachtgevers en Aannemers.

Vraag een demonstratie aan!

Wil je onze persoonlijke veiligheidsoplossing in actie zien, vraag dan een demonstratie aan! 

Gids voor Persoonlijke veiligheidsoplossingen voor de Bouwsector

Download onze korte gids met uitleg over de risico's waar bouwvakkers regelmatig mee te maken hebben, hoe de SoloProtect-oplossing u kan helpen deze risico's te beheersen en de operationele voordelen voor managers en degenen die zich bezighouden met schadepreventie.

Vul hieronder jouw gegevens in.

Heb je een vraag? Kom met ons in contact