Veilig werken in Transport en Logistiek

Risico's waarmee werknemers (zoals vrachtwagenchauffeurs) geconfronteerd worden tijdens het dagelijkse werk in de transport en logistiek.


Zijn er alleenwerkers in de transport- en logistieksector?

Er zijn veel alleenwerkers binnen de transport en logistiek. Vrachtwagenchauffeurs zitten bijvoorbeeld vaak urenlang alleen in een cabine - wat misschien gevaarlijker is dan je zelf denkt. Maar ook andere medewerkers in de logistiek krijgen te maken met uiteenlopende risico's. Dit vaak buiten de directe gehoorsafstand en/of het gezichtsveld van collega's of leidinggevenden.

De Top 4 risico’s voor werknemers binnen deze sector zijn:

• Aanrijdgevaar en valpartijen. Vooral bij gebruik van heftrucks, vrachtwagens en het werken op en aan goederencontainers vervullen medewerkers vaak taken zonder adequate bescherming.
• Fysieke belasting die ontstaat bij zwaar tillen en een ongunstige houding, dit met een mogelijke ‘man down’-situatie als gevolg.
• Agressie, geweld en een hoge werkdruk. Agressie komt vooral voor in het openbaar vervoer, maar ook op de weg is er regelmatig sprake van agressief en hufterig verkeersgedrag. Files, strakke planningen en ladingcriminaliteit dragen hier ook bij aan een stressvolle werkomgeving.
• Uitstoot van schadelijke (diesel)gassen. Het inademen van kankerverwekkende (diesel)uitlaatgassen kan vooral een probleem vormen in besloten ruimtes zoals een magazijn.

Agressie

Menig chauffeur is al bekend met agressie in het verkeer (tevens bekend als road rage). Maar ook tussen collega’s onderling of gedurende de samenwerking met klanten en leveranciers kan er een agressieve situatie ontstaan.

Onderzoek van Transport en Logistiek Nederland laat zien dat de helft van de vrachtwagenchauffeurs te maken heeft met agressie. In 30% van deze gevallen is er ook sprake van fysiek geweld.


Beoordelingsformulier - Hebben jouw werknemers bescherming nodig?

Het is binnen de transport en logistiek vaak het geval dat men alles lijkt te weten over het voertuig, zoals status en locatie, maar in veel mindere mate over de chauffeur. Wat als een chauffeur plots onwel wordt, wie schiet hem of haar dan te hulp?

Download ons beoordelingsformulier nu

Ons beoordelingsformulier is een handig hulpmiddel dat een werkgever of teammanager in de transportsector kan helpen om inzicht te verkrijgen in het risiconiveau van zijn werknemers.

Download ons beoordelingsformulier nu!

Arbo-inspectie

De Inspectie SZW zal vaker gaan controleren op de veiligheid van medewerkers binnen de transport en logistiek. Slecht 45% van de bedrijven in de vervoerssector beschikt over een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Vooral kleine bedrijven schieten te kort in de aandacht voor een systematische aanpak van arbeidsomstandigheden en de verplichtingen van de Arbowet. Daarnaast onderkennen ze minder vaak de risico’s voor werknemers en bedrijfsvoering.

Hoe kunnen bedrijven in de transport- en logistieksector hun (alleen)werkers beschermen?

Wanneer het gaat over medewerkers die vaak of lang onderweg zijn, overwegen organisaties vaak een bijrijder – terwijl medewerkers op locatie dikwijls werken met een buddy systeem. Deze oplossingen kunnen echter duur uitvallen. Wat als dit goedkoper en efficiënter kan?

Een persoonlijke veiligheidsoplossing van SoloProtect kan een betrouwbare en effectieve manier zijn om alle werknemers te beschermen, of ze nu alleen werken of niet. 

De alarmsystemen van SoloProtect zijn gebruiksvriendelijk, onopvallend en zitten niet in de weg tijdens de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden. Met 24/7 noodhulp en man-down-detectie kunnen we direct hulp bieden aan jouw werknemers wanneer ze dit het meest nodig hebben. 

Dankzij onze locatietechnologie is het achterhalen van de locatie van een werknemer geen probleem. Dit kan belangrijke informatie zijn voor hulpdiensten gedurende een alarmmelding.

De gebruiker kan een rood alarm activeren wanneer hij of zij voelt dat zijn persoonlijke veiligheid is gecompromitteerd. Deze alarmering wordt 24/7 opgevolgd door een professionele alarmcentrale.

Een alarm kan ook automatisch worden geactiveerd wanneer de gebruiker het ‘Valalarm’ heeft ingeschakeld. Via een valalarm-functie kunnen onze alarmsystemen detecteren wanneer de gebruiker fysiek niet in staat is om zelf alarm te slaan – meestal als gevolg van struikelen, vallen of uitglijden. Ook kan deze functionaliteit assistentie verlenen bij noodsituaties omtrent gezondheid, zoals een hartaanval of een beroerte. Een vitale functionaliteit voor iedereen die voor langere tijd alleen op weg is!

Ondersteuningsdocument

Download ons ondersteuningsdocument nu

Download ons gratis ondersteuningsdocument nu!

Vraag een demonstratie aan

Wil je persoonlijker en gerichter advies inwinnen van een van onze medewerkers, of juist een van onze persoonlijke veiligheidsoplossing in actie zien, vraag dan een demonstratie aan!

Heb je een vraag? Kom met ons in contact