Toezicht Timer

Ook in gebieden met variabele connectiviteit kunnen wij jouw alleenwerkers bijstaan! Met een Toezicht Timer zijn medewerkers niet langer onopgemerkt afwezig en zijn ze verzekerd van hulp ook wanneer ze geen bereik hebben.


Wanneer medewerkers werkzaam zijn in gebieden met laag of geen signaal (denk bijvoorbeeld aan kelders, metrostations of afgelegen grensgebieden) zijn ze niet in staat om alarm te slaan wanneer er zich een arbeidsongeval voordoet.

Wat is een ‘Toezicht Timer’ en waarom is het belangrijk?

Met een Toezicht Timer zijn medewerkers niet langer onopgemerkt afwezig en zijn ze verzekerd van hulp. Zo kunnen verwachtte risico’s makkelijk beheerd en geminimaliseerd worden en is er geen noodzaak voor een buddy systeem - een maatregel die vaak erg duur uit kan vallen en niet altijd effectief blijken te zijn.

Hoe werkt een ‘Toezicht Timer’?

De Toezicht Timer-functie wordt ingesteld door jouw medewerker wanneer ze een gebied betreden waar sprake is van een zwak signaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grensstreken, waar er niet genoeg zendmasten aanwezig zijn - of kelders en metrostations, waar een verbinding niet altijd tot stand kan worden gebracht.

Wij adviseren om een Toezicht Timer altijd in te zetten in combinatie met een Check-In. Zo is de alarmcentrale meteen op de hoogte van de exacte situatie mocht de Timer aflopen en kunnen ze gericht hulp inschakelen.

Na het achterlaten van een Check-In stelt een werknemer de Toezicht Timer in via de gebruikersinterface van een van onze alarmsystemen. De werknemer betreedt dan het gebied met een zwak signaal om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren. Wanneer deze werkzaamheden voltooid zijn kan de medewerker de timer annuleren voordat deze verstrijkt. Gebeurt dit niet, dan weet onze Alarmcentrale dat er iets mis is en kan deze snel schakelen om de juiste hulp te verzorgen.

Hoe vermindert de ‘Toezicht Timer’ het risico bij signaalverlies?

De Toezicht Timer wordt ingesteld binnen de alarmcentrale en wordt gelogd binnen het personeelsmanagement platform Insights. De gebruiker moet signaal hebben wanneer de Timer wordt ingesteld en de timerduur wordt vastgelegd. Hierna kunnen ze hun activiteiten uitvoeren in de wetenschap dat wanneer de timer afloopt zonder verdere interventie, de SoloProtect Alarmcentrale een escalatieprocedure zal inzetten om de werknemer te lokaliseren en hun veiligheid te bevestigen.

Daarom is het belangrijk om de Toezicht Timer gebruiken in combinatie met de Check-In-functie, omdat dit waardevolle context kan geven met betrekking tot activiteit en locatie wanneer de timer verstrijkt en centralist de procedure in gang moet zetten. De wetenschap dat hulp nooit ver weg is zal gebruikers de gemoedsrust en mentale ruimte geven om te focussen waar nodig.

De snelle escalatie verminderd risico. Het neemt natuurlijk nooit een gevaar weg, maar wanneer de afwezigheid van een werknemer snel opgemerkt kan worden waardoor hulp snel ter plaatse is, zijn de gevolgen van een arbeidsongeval doorgaans kleiner.

Voordelen voor de werkgever:

• Bevordert dynamische risicobeoordeling bij werknemers
• Stelt werknemers in staat om passende ondersteuning te kiezen
• Zichtbaarheid van gebruik beschikbaar voor managers binnen SoloProtect Insights
• Gebruikers krijgen gemoedsrust en mentale ruimte om te focussen waar nodig
• Een ononderbroken werkschema helpt de productiviteit te verhogen
• Mechanisme ter ondersteuning van het voldoen aan de zorgplicht.

 

Heb je een vraag? Kom met ons in contact