NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Veilig alleenwerken in de zorg

Risico's voor alleenwerkers in de sector zorg en welzijn.

De sector ‘zorg en welzijn’ is een brede sector. Denk aan medewerkers bij thuiszorg, ambulancediensten, apotheken, GGZ, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, verpleging, ziekenhuizen etc. Veel werknemers in de zorg werken (weleens of altijd) alleen. Agressie en geweld komen helaas te vaak voor.

Cijfers uit 2011 (bron: Rijksoverheid) geven aan dat veel zorgverleners te maken hebben met verbale agressie door cliënten/patiënten: gehandicaptenzorg 64%, GGZ en verslavingszorg 70%, jeugdzorg 63%, thuis- en kraamzorg 37%, verpleging en verzorging 69% en ziekenhuizen 40%. Voor fysieke agressie gelden de volgende cijfers: gehandicaptenzorg 51%, GGZ en verslavingszorg 40%, jeugdzorg 16%, thuis- en kraamzorg 11%, verpleging en verzorging 37% en ziekenhuizen 16%.

Campagnes zoals ‘handen af van onze hulpverleners’ geven de noodzaak van een veilige werkomgeving voor medewerkers in de sector ‘zorg en welzijn’ aan. Een veilig gevoel bij jou en jouw medewerkers zorgt voor minder stress en ziekteverzuim en is tevens goed voor de cliënt/patiënt.