Veilig werken in de Agrarische sector

Risico's waarmee medewerkers geconfronteerd worden tijdens het dagelijkse werk bij land- en tuinbouwbedrijven.


Meer dan 100.000 mensen zijn werkzaam in de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Voor alle agrarische ondernemers is arbeid een belangrijke productiefactor.

Risico's in de agrarische sector

De agrarische sector staat in de top 5 van risicosectoren met betrekking tot arbeidsveiligheid. Bij bijna alle bedrijven in deze sector is er sprake van fysieke overbelasting. Dit niet alleen, maar ook rijdende of kantelende machines en voertuigen, vallende voorwerpen, vallen van hoogte, omgang met vee of het bedwelmd raken door mestgassen resulteren jaarlijks in talloze arbeidsongevallen.

Door de teeltgebonden arbeidspieken in combinatie met de continue aandacht voor kostenreductie ligt het werktempo in de agrarische sector hoog en zijn er veel flexibele arbeidskrachten aanwezig op het boerenerf - ook dit brengt risico's met zich mee.

Specifiek bij loonwerkersbedrijven krijgen medewerkers te maken met gevaren omtrent machineveiligheid, aangezien bewegende delen niet of onvoldoende worden afgeschermd. Toch gaat het bij veiligheid op het werk niet alleen om goedgekeurde machines, veilig gedrag is zeker net zo belangrijk.

Statistieken omtrent arbeidsveiligheid

In de laatste 20 jaar eiste de agrarische sector gemiddeld 13 doden per jaar, ook vallen er honderden gewonden. De ongevallen treffen niet alleen werknemers of zzp’ers, maar in veel gevallen ook de ondernemer zelf, de meewerkende partner of eventuele minderjarige kinderen.

Daarom is het raadzaam voor bedrijven in de agrarische sector om alle beschikbare maatregelen te nemen om medewerkers te beschermen en eventueel een alarmsysteem in te zetten om een snelle reactie te kunnen garanderen wanneer er zich een ongeval voordoet.

Zijn er alleenwerkers in de land- en tuinbouwsector?

Het werk in de agrarische sector kan erg seizoensgebonden zijn. Wanneer je in de zomer meerdere seizoenarbeiders op het veld ziet staan ben je misschien geneigd om hier nee op te antwoorden, maar vanwege de enorme omvang van sommige locaties, het soort werkzaamheden dat wordt voltooid, de machines die worden gebruikt en het feit dat veel locaties erg afgelegen zijn – kan je stellen dat veel werknemers in de agrarische sectors in feite alleen werkzaam zijn. Want er is vaak niemand in de buurt om hulp te bieden wanneer een medewerker bekneld raakt of onwel wordt. Dus zijn boeren en seizoenarbeiders in feite ook alleenwerkers.

Hoe kunnen bedrijven in de agrarische sector hun (alleen)werknemers beschermen?

Een persoonlijke veiligheidsoplossing is een doeltreffende manier om boeren, seizoenarbeiders en loonwerkers te beschermen, of ze nu alleen werken of niet.

Voornamelijk een valdetectie-functie op een alarmsysteem of mobiele applicatie kan van grote waarde zijn voor de agrarische sector. Een Valalarm treedt automatisch in werking wanneer een gebruiker zelf niet in staat is om alarm te slaan – dit meestal als gevolg van vallen, uitglijden of struikelen of wanneer iemand onwel wordt.

Ook kan de gebruiker een rood alarm activeren wanneer de gebruiker in een onveilige situatie verkeerd. Denk hierbij aan een beknelling in een landbouwvoertuig of intimidatie en/of agressie door derden. Met een druk op de knop heeft de gebruiker toegang tot 24/7 noodhulp via onze gecertificeerde alarmcentrale. Zo kan er snel geschakeld worden met hulpdiensten, indien nodig via een PRIO 1 melding.


Beoordelingsformulier – Hebben jouw werknemers bescherming nodig?

Download ons beoordelingsformulier nu

Via dit formulier krijg je meer inzicht in het risiconiveau van jouw seizoensarbeiders of andere werknemers.

Download ons beoordelingsformulier nu!

Ondersteuningsdocument

Download ons ondersteuningsdocument nu

Download ons gratis ondersteuningsdocument nu!

Vraag nu een demonstratie aan

Wil je graag onze alarmsystemen in actie zien, vraag dan nu een demonstratie aan!

Heb je een vraag? Kom met ons in contact