Veilig werken bij Nutsbedrijven

Risico's waarmee werknemers geconfronteerd worden tijdens het dagelijkse werk met nutsvoorzieningen zoals gas, water en licht (GWL).


Arbeidsrisico’s bij nutsbedrijven

Het werken bij een nutsbedrijf is niet zonder risico. Vaak geziene verwondingen bij arbeidsongevallen zijn ontstaan als gevolg van een val van hoogte, geraakt worden door een bewegend voertuig of object, bekneld raken door iets dat instort of kantelt, of in contact komen met draaiende delen van machines. Ook ambulante medewerkers - die de aansluiting van nutsvoorzieningen zoals gas, water en licht (GWL) verzorgen - krijgen te maken met risico's zoals deze.

Vaak beschouwen Nutsbedrijven in Nederland en België deze gevaren als de ‘risico’s van het vak’. Hierbij beseffen ze zich echter niet dat deze risico’s grote gevolgen kunnen hebben.

Daarom is het raadzaam voor nutsbedrijven om alle beschikbare maatregelen te nemen om werknemers te beschermen en eventuele beschermingsmiddelen in te zetten om een snelle reactie te kunnen garanderen wanneer er zich een ongeval voordoet. Dit om aan richtlijnen omtrent nutsvoorzieningen te voldoen, maar zeker ook om de veiligheid van werknemers te kunnen garanderen.

Zijn jouw medewerkers alleenwerkers?

In principe is iedere medewerker die buiten de directe gehoorsafstand en/of het gezichtsveld van andere medewerkers of leidinggevenden werkt een alleenwerker. Medewerkers die alleenwerkers zijn hebben geen collega’s om op terug te vallen, wat kan leiden tot grotere arbeidsrisico’s. Want wanneer een alleenwerker in een nutsbedrijf bekneld raakt door iets dat instort of kantel of in contact komen met draaiende delen van machines, dan zijn ze vaak niet in staat om zelf hulp in te schakelen.

Hoe kunnen nutsbedrijven hun (alleen)werknemers beschermen?

Een persoonlijke veiligheidsoplossing is een degelijke en substantiële manier om alle medewerkers werkzaam bij nutsbedrijven te beschermen, of ze nu alleen werken of niet.

De alarmsystemen van SoloProtect bieden 24/7 noodhulp via een druk op de knop. Ook hebben onze alarmsystemen een valdetectie-functionaliteit, zijn ze discreet in design en makkelijk in gebruik. Via deze alarmsystemen (en onze mobiele applicatie) kunnen we snel hulp bieden aan medewerkers wanneer ze dit het meest nodig hebben.

De gebruiker kan een rood alarm activeren wanneer hij voelt dat zijn persoonlijke veiligheid in het gedrang is. De activatie van een rood alarm brengt de gebruiker in contact met onze particuliere alarmcentrale. De alarmcentrale zal binnen enkele seconde de situatie inschatten, alvorens de hulpdiensten worden ingeschakeld.

Een alarm kan ook automatisch worden geactiveerd via de man-down functie van onze alarmsystemen. Onze alarmsystemen detecteren wanneer de gebruiker fysiek niet in staat is om zelf te alarmeren – meestal als gevolg van vallen, uitglijden of struikelen - en stellen dan na een korte verificatie-fase automatisch een valalarm in werking. 

Hebben jouw werknemers bescherming nodig?

Team Assessment

Wanneer je niet zeker weet of jouw medewerkers bescherming nodig hebben kun je gratis en vrijblijvend ons beoordelingsformulier invullen.

Dit is een handig hulpmiddel dat een teamleider, manager of veiligheidsdeskundige bij een nutsbedrijf kan helpen om inzicht te verkrijgen in het risiconiveau van zijn werknemers.

Ondersteuningsdocument

Ondersteuningsdocument KB

Wil je misschien investeren in een persoonlijke veiligheidsoplossing voor alleenwerkers?
Dan hebben wij de belangrijkste overwegingen alvast voor jou op een rijtje gezet. Denk hierbij aan onder meer financiële, juridische en operationele voordelen.

Download ons gratis ondersteuningsdocument nu!

Vraag een demonstratie aan

Wil je graag meer weten? Of wil je misschien onze persoonlijke veiligheidsoplossing in actie zien? Vraag dan nu een demonstratie aan!

Heb je een vraag? Kom met ons in contact