NL: 020 709 51 27
Skip navigation

Alleenwerker blog

Welkom bij de SoloProtect alleenwerker blog. Middels deze blog willen we u informeren over alleenwerken. Er zullen diverse onderwerpen aan bod komen zoals nieuws items en issues die invloed hebben op alleenwerken. Wij zullen onze mening geven, daarnaast kunt u in een reactie (onder ieder blog) uw mening achterlaten.

We hopen dat er dankzij deze blog meer bekendheid, duidelijkheid en openheid rondom het thema alleenwerken zal ontstaan. 

Weergave 1-10 van 10

Het is weer veel te snel donker…

Het is weer de tijd van het jaar dat de dagen korter lijken, de ochtenden kouder en het weer slechter wordt. De zomeravonden waarbij we op het terras van een verkoelend drankje genoten vormen slechts een vage herinnering.

Shaun Keyzers

Door Shaun Keyzers, Content Marketing Executive, SoloProtect
geplaatst op 10 November 2017

Cyberaanvallen

Mark Smith

Door Mark Smith, Directeur IT & Infrastructuur SoloProtect
geplaatst op 2 November 2017

Onopvallend alarm slaan

Annick Slangen

Door Annick Slangen, Marketing Executive SoloProtect
geplaatst op 29 March 2017

Alleenwerkers beschermen met een werk buddy, helpt dat?

Annick Slangen

Door Annick Slangen, Marketing Executive SoloProtect
geplaatst op 6 March 2017

Ben jij een alleenwerker?

Annick Slangen

Door Annick Slangen, Marketing Executive SoloProtect
geplaatst op 15 February 2017

200.000 alleenwerkers maken gebruik van de Identicom

200.000 alleenwerkers maken gebruik van de Identicom

Annick Slangen

Door Annick Slangen, Marketing Executive SoloProtect
geplaatst op 12 January 2017

Een nieuw jaar, dus tijd voor een nieuwe jij!

Annick Slangen

Door Annick Slangen, Marketing Executive SoloProtect
geplaatst op 4 January 2017

Top 10 tips voor alleenwerkers tijdens de feestdagen

Annick Slangen

Door Annick Slangen, Marketing Executive SoloProtect
geplaatst op 23 December 2016

Handen af van onze hulpverlener

Een alleenwerker loopt een groter risico dan een werknemer die in geval van nood door een collega kan worden bijgestaan. Aangezien een werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van de werknemer, geldt dit dus ook voor de alleenwerker.

Jeroen van Acquoy

Door Jeroen van Acquoy, Business Development Director SoloProtect
geplaatst op 23 November 2016

De dagen worden donkerder...

Alleenwerken brengt verschillende risico's met zich mee. Denk bijv. aan fysieke en sociale risico's zoals vallen, onwel worden, intimidatie, agressie en geweld. Tijdens de donkere dagen liggen er echter een aantal extra gevaren op de loer...

Annick Slangen

Door Annick Slangen, Marketing Executive SoloProtect
geplaatst op 22 November 2016