Ready2Talk®

Wanneer een alleenwerker te maken krijgt met een risicovolle situatie, kan een centralist een begeleidende en monitorende functie aannemen via Ready2Talk®. Dit geeft je medewerkers extra zekerheid en een veilig gevoel.


Ready2Talk® is een nieuwe monitoringservice van SoloProtect, speciaal ontworpen om alleenwerkers extra gemoedsrust te geven. Via tweewegcommunicatie kan een situatie gemonitord worden en bewijs verzameld worden voordat een situatie escaleert naar een “Rood Alarm”-situatie.

Ready2Talk® is een begeleidende bewakingsfunctie die een medewerker verbindt met de SoloProtect Alarmcentrale, zodat de risico’s en consequenties van een eventueel incident zoveel mogelijk geminimaliseerd worden.

Wanneer zet je Ready2Talk® in?

Wanneer een gebruiker van onze persoonlijke veiligheidsoplossing wordt geconfronteerd met een situatie welke meer ondersteuning behoefd dan het achterlaten van een “Check-In” op zijn of haar alarmsysteem, kan het openen van een gesprek middels de Ready2Talk®-functionaliteit de meest geschikte optie zijn.

Ready2Talk® is ontworpen voor gebruik in situatie met een aanwezig potentieel risico waarbij een werknemer baat kan hebben bij extra ondersteuning. In het geval van een duidelijk aanwezig gevaar is het slaan van alarm via een “Rood Alarm” een betere keuze, maar wanneer dit niet meteen het geval is kan Ready2Talk® een link vormen naar de SoloProtect Alarmcentrale om gemonitord te worden.

Verklein sociale en fysieke risico’s met tweewegcommunicatie.

Ready2Talk® kan worden gebruikt in een sociale risicosituatie waar er duidelijk potentieel voor agressie is maar ook wanneer een gebruiker een activiteit onderneemt die kan leiden tot fysieke gevaren of omgevingsrisico's die mogelijk tot een ‘Man-down’-scenario zouden kunnen leiden.

Als een werknemer denkt dat er een potentieel sociaal of fysiek risico voor hun veiligheid bestaat, kan de gebruiker door 'Ready2Talk®' te selecteren worden verbonden met ervaren centralisten van onze Alarmcentrale.

Eenmaal verbonden blijft een centralist bij de gebruiker voor de duur van het gesprek. Gedurende een Ready2Talk®-oproep is er sprake van tweewegcommunicatie, waardoor een gebruiker rechtstreeks met de centralist kan spreken.

Als een risico verder gaat dan een potentieel gevaar en escaleert tot een situatie waarin een Rood Alarm het meest geschikt zou zijn, zal de centralist het incident upgraden en een protocol toepassen met betrekking tot de ernst van de situatie waarin de gebruiker zich bevind. De centralist zal dan processen en monitoringondersteuning toepassen met betrekking tot een Rood Alarm.

Dit verkleint de risico’s voor de gebruiker aanzienlijk. Want wanneer er zich gedurende een Ready2Talk®-oproep werkelijk een incident voordoet kan er snel geschakeld worden naar een Rood Alarm-situatie en kan hulp sneller ingeschakeld worden – want de centralist is immers al volledig op de hoogte van de situatie.

Wat is het verschil tussen Ready2Talk® en een Rood Alarm?

'Ready2Talk®' is ontworpen voor situaties waar potentieel risico aanwezig is, in dit geval is er dan sprake van tweewegcommunicatie. Wanneer een gebruiker zich niet helemaal op zijn of haar gemak voelt is het achterlaten van een Check-In (een kort bericht) de beste keuze, terwijl bij een duidelijk aanwezig gevaar of risico juist het beste gekozen kan worden voor een ‘Rood Alarm’, waar omwegen veiligheid er geen sprake is van communicatie tussen de gebruiker en de centralist.

Voor doorlopend gebruik als onderdeel van de dagelijkse dynamische risicobeoordeling van een alleenstaande werknemer, moet de eerste optie van een gebruiker de functie ‘Check-In' op hun persoonlijke veiligheidsapparaat of app zijn.

Voordelen voor de werkgever:

• Vormt een belangrijk onderdeel van de dynamische risicobeoordeling van een alleenwerker en bevordert het regelmatig gebruik van de persoonlijke veiligheidsoplossing.
• Leidinggevenden en Managers zijn ervan verzekerd dat medewerkers hulp kunnen inschakelen, ongeacht hoe groot of klein het risico is.
• Stimuleert alle betrokkenen om van de ‘zorgplicht’ een gedeelde verantwoordelijkheid te maken.
• Verzekerd werknemers van hun veiligheid en verhoogt daarmee de productiviteit

Ready2Talk® is standaard beschikbaar binnen het Connect+ pakket en het Goud-pakket.

Heb je een vraag? Kom met ons in contact