Gezondheid en veiligheid voor schoonmakers: Dag van de schoonmaker

Op de dag van de schoonmaker zetten we de medewerkers van de schoonmaakbranche in het zonnetje.


Dit is vaak een ondergewaardeerde beroepsgroep die het zeker verdienen om een keer écht gezien te worden - niet alleen vandaag, maar het hele jaar door!

Schoonmakers en schoonmaakbedrijven in Nederland.

Er zijn ruim 16.500 schoonmaakbedrijven in Nederland, maar dit fluctueert sterk. In het laatste jaar is dit aantal weer toegenomen, met name dankzij de Covid-19 pandemie. We weten weer hoe belangrijk een schone werkomgeving werkelijk is! De schoonmaakbranche heeft deze kans dan ook met beide handen aangegrepen.

Ook zijn er gemiddeld 260.000 schoonmakers werkzaam in Nederland, hiervan werkt 35% bij een schoonmaakbedrijf, terwijl de overige schoonmakers werkzaam zijn bij een bedrijf in een andere sector. Vooral in de zorg (26%) en de horeca (7%) nemen organisaties vaak zelf een schoonmaker in dienst (Bron: UWV).

Bijna 50% van de medewerkers in de schoonmaakbranche hebben een migratieachtergrond. In hun werk als schoonmaker zetten ze vaak de eerste stappen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze bedrijfstak biedt veel mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling via scholings- en opleidingstrajecten. Ook zijn 3 op de 4 schoonmakers vrouw en zijn 58% van de medewerkers 55-plussers (Bron: CBS).

Werken als schoonmaker is niet geheel zonder risico.

Als schoonmaker werk je vaak met schoonmaakmiddelen die gevaarlijke stoffen kunnen bevatten. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de huid of de ogen. Ook is schoonmaken een intensieve bezigheid; je moet langdurig staan, je in allerlei bochten wringen om alle hoekjes en gaatjes schoon te houden en regelmatig zware voorwerpen tillen en verplaatsen.

Werken als schoonmaker is niet zonder risico

Dat zijn de meest bekende en voor de hand liggende risico’s, maar schoonmakers worden vaker alleen uitgezonden naar andere bedrijven en organisaties, dit brengt ook risico’s met zich mee en betekent dat een schoonmaker geclassificeerd kan worden als alleenwerker. De definitie van een alleenwerker is een werknemer die geïsoleerd werkzaamheden verricht (dus buiten de directe gehoorsafstand en/of het gezichtsveld van collega's of leidinggevenden).

Hierdoor worden schoonmakers weer blootgesteld aan andere mogelijke gevaren, zoals ongewenst gedrag van derden – denk hierbij aan discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesterijen. Ook werken schoonmakers vaker buiten reguliere werktijden, wat erin kan resulteren dat ze alleen aanwezig zijn in een gebouw. Mochten ze dan vallen, uitglijden of onwel worden, dan is er niemand aanwezig die hierop in kan springen en hulp kan verlenen.

Maar hoe kunnen schoonmakers toch veilig hun werk verrichten?

Een persoonlijke veiligheidsoplossing biedt bescherming. Onze alarmsystemen, speciaal ontworpen voor de bescherming van werknemers, zorgen ervoor dat jouw medewerkers veilig op pad kunnen. Met onze kleine en handige apparaten zijn de gebruikers 24/7/365 verbonden met onze alarmcentrale, zodat snel en betrouwbaar hulp kan worden ingeschakeld, zowel in een acute noodsituatie als in een potentieel bedreigende of onaangename situatie.

Laten we goed voor onze schoonmakers zorgen, dit komt niet alleen de kwaliteit van het werk ten goede, maar kan ook uitval en verzuim terugdringen.

Heb je een vraag? Kom met ons in contact