RI&E: van onschatbare waarde

Zo wordt gezondheid en veiligheid op de werkvloer vaak gezien: als verplicht. Zo is het ook met een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E), het is verplicht. Het kost geld, het kost moeite, de uitkomst kost nóg meer geld en nóg meer moeite.

Vanuit ons kantoor in Roermond hebben wij een mooi uitzicht op een enorme bouwplaats waar iedere dag tientallen bouwvakkers bezig zijn met het creëren van een grote tunnel. Dag in, Dag uit gaan ze aan de slag, helemaal uitgerust in veiligheidskleding. Van helm tot aan veiligheidsschoen. Toch durf ik te wedden, dat wanneer wij zouden vragen waarom ze deze uitrusting dragen, ze antwoorden met: het is verplicht.

Zo wordt gezondheid en veiligheid op de werkvloer vaak gezien: als verplicht. Zo is het ook met een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E), het is verplicht. Het kost geld, het kost moeite, de uitkomst kost nóg meer geld en nóg meer moeite. Als we het papiertje maar hebben, dan voldoen we aan onze verplichting en dan is het prima.

De RI&E is alleen veel meer dan dat. Het geeft je de mogelijkheid om een goede werkgever te zijn. Het geeft je de mogelijkheid om concreet werk te maken van de veiligheid en gezondheid van jouw werknemers. Jij als werkgever bent de belangrijkste schakel in dit proces. Want wanneer jij laat zien dat veiligheid belangrijk is, zullen jouw werknemers dit ook belangrijk vinden.

Waarom de RI&E van onschatbare waarde is?

  • De RI&E is letterlijk van onschatbare waarde wanneer je jouw zaken niet op orde hebt. De boetes die je kunt krijgen van de Arbodienst kunnen ontzettend hoog oplopen en geloof me, dat risico wil je niet lopen. Hoe werkt dit precies? Iedere organisatie met personeel moet een RI&E laten uitvoeren. Hier komt een uitgebreide risicoanalyse uit waarop het plan van aanpak gebaseerd wordt. Je moet als organisatie kunnen aangeven wat jij gaat doen om risico’s te verminderen en binnen welk tijdsbestek je dit gaat doen. Doe jij vervolgens niets met dit plan van aanpak en komt de Arbodienst op bezoek? Dan krijg je een boete, deze boete wordt nog groter wanneer er een bedrijfsongeval voorvalt dat voorkomen had kunnen worden.

  • De RI&E wordt uitgevoerd door een extern bedrijf. In combinatie met jou kennis en ervaring hebben we een gouden combi. Het externe bedrijf ziet zaken waar je zelf misschien nooit aan zou denken. En jij kent de organisatie en het werk als geen ander. Denk vooral ook na over de werkwijze van jouw werknemers. Werknemers die misschien al een heel aantal jaar hetzelfde werk doen, kunnen dit op de automatische piloot uitvoeren, zonder naar echte gevaren te kijken. Probeer echt door het oog van jouw medewerkers het plan van aanpak op te stellen.

  • Veiligheid op de werkvloer is ontzettend belangrijk, dat zal iedere werkgever erkennen. Iedere werkgever zal ook erkennen dat door de dagelijkse gang van zaken, de veiligheid vaak op de tweede plek komt te staan. Problemen die op dit moment veel geld kunnen kosten, worden op dit moment opgelost. Een probleem met veiligheid komt vaak onverwachts en juist om deze reden is het belangrijk om hier wél aandacht aan te besteden. Wanneer je een RI&E laat uitvoeren en een plan van aanpak opstelt ben je eigenlijk al klaar. Vanaf dat punt gaat het plan van aanpak lopen en hoef jij alleen nog maar te controleren of alles goed wordt uitgevoerd.

  • Als aanvulling op het vorige punt is het natuurlijk wel belangrijk om je RI&E up to date te houden. Verandert er iets in de productie of krijgen werknemers een nieuwe taak erbij? Laat de RI&E updaten! Mocht er na deze wijziging namelijk iets gebeuren en heb je die wijziging niet meegenomen? Dan ben jij als werkgever nog steeds aansprakelijk!

Onze boodschap aan iedere werkgever: zorg dat je een RI&E laat uitvoeren, niet omdat het moet maar omdat het kan. Mocht er uit jouw RI&E komen dat jouw medewerkers (wel eens) alleen moeten werken en dat ze hierbij gevaar lopen? Heb je hier een oplossing voor nodig? Kijk dan ook eens tussen onze alarmsystemen, misschien zit er iets bij wat bij jouw organisatie past. En ook hierbij geldt: niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Heb je een vraag? Kom met ons in contact