Veilig en gezond werken als ZZP’er

Zelfstandigen zonder personeel zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid, maar het is niet altijd duidelijk wat er precies van een ZZP’er verwacht wordt. Daardoor doen veel zelfstandigen te weinig om hun eigen veiligheid te kunnen garanderen.


Steeds meer werkenden in Nederland zijn Zelfstandige Ondernemers. In 2010 waren dit nog 865 duizend ZZP’ers, terwijl in 2020 1,1 miljoen Nederlanders zich ZZP’er noemt (Bron: CBS). Dit is een stijging van 27% in tien jaar.

Iedereen mag zich in zijn eigen inkomen voorzien en een inschatting maken van de risico’s die hij of zij hierbij loopt. De overheid wil zo min mogelijk de keuzevrijheid van mensen hierin beperken. Werken als zelfstandige impliceert dat men zelf kiest voor het dragen van veiligheids- en gezondheidsverantwoordelijkheden en de daaraan verbonden risico’s.

Toch zijn er bepaalde Algemene Arbovoorschriften waar ook een ZZP’er aan moet voldoen. Voor zelfstandigen gelden geen systeemverplichtingen, zoals de uitvoering van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), maar wel moeten ze in staat zijn om arbeidsrisico’s te voorkomen en/of beperken. Doen ZZP’ers dit niet, dan kan de Inspectie SZW hier een boete voor uitschrijven.

Gig Economy Ad

Toch zijn ZZP’ers niet altijd verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Je mag dan misschien wel ingeschreven staan als ZZP’er, maar wanneer je bij een opdrachtgever ‘onder gezag’ werkt, dan ontstaat er een werkgever-werknemer relatie. In dit geval is de opdrachtgever verplicht om jou als ZZP’er dezelfde bescherming te geven als de werknemers in loondienst.

Lees onze nieuwste toevoeging aan de kennisbank om meer te weten te komen over jouw verantwoordelijkheden omtrent veiligheid als zelfstandige ondernemer: ZZP’ers: Verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Heb je een vraag? Kom met ons in contact