Opdrachtgevers en Aannemers: Wie is er nu werkelijk verantwoordelijk voor de veiligheid?

Tijdens de aanbesteding en de realisatie van werkzaamheden zijn verschillende partijen betrokken. Ieder heeft daarbij op het gebied van veiligheid zijn eigen belangen, rechten en plichten. Maar wie heeft dan de eindverantwoordelijkheid?

Het bedrijfsleven heeft een enorme klap gekregen tijdens de COVID-19 pandemie. Dit geldt in bijna iedere branche, dus ook de bouw heeft het hard te verduren gekregen: Nieuwe opdrachten zijn een lange tijd uitgesteld, materialen waren niet altijd tijdig leverbaar en nu het ‘normale’ leven terug op gang komt is de druk op de bouwsector alleen nog maar vergroot. Aangezien de gevolgen van de pandemie boven op de beleidsmaatregelen rondom stikstof en PFAS komt, wordt in de laatste sectorprognose een krimp van 4% verwacht.

Nu het leven zijn dagelijkse gangetje hervat, is dit het uitgelezen moment om jouw gezondheids- en veiligheidsprocedures en beleidsplannen opnieuw te beoordelen. Dit om jezelf ervan te verzekeren dat je als opdrachtgever, aannemer of ZZP’er aan je zorgplicht en de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoet.

Ontdek hier meer over onze laatste toevoeging aan de kennisbank:

Opdrachtgevers en aannemers document kennisbank

Tijdens de aanbesteding en de realisatie van werkzaamheden zijn verschillende partijen betrokken. Ieder heeft daarbij op het gebied van veiligheid zijn eigen belangen, rechten en plichten. Maar wie heeft dan de eindverantwoordelijkheid? Op deze vraag kan geen eenduidig antwoord worden gegeven, aangezien dit verschilt van geval tot geval. Soms is het de opdrachtgever, soms is het de (hoofd)aannemer, maar het kan ook dat er een extern bedrijf wordt ingeschakeld om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Wanneer de veiligheidsverplichtingen door een of meerdere partijen als een bijzaak gezien wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties en mogelijk ook letsel- en financiële schade. Daarom is het van groot belang dat veiligheid al ter discussie wordt gesteld voor de onderhandelingen goed en wel begonnen zijn.

Waarom moeten deze afspraken gemaakt worden voor aanvang van eventuele onderhandelingen? Omdat een opdrachtgever met een te krappe planning of met het afdwingen van onrealistische prijzen onveilige situaties in de hand kan werken, aangezien er dan te weinig financiële ruimte ontstaat om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen.

Hoe serieus jij jouw verantwoordelijkheden neemt zal een grote impact hebben op de veiligheid en het welzijn van jouw team. Lees daarom onze laatste toevoeging aan de kennisbank: Opdrachtgevers en Aannemers: Verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid en veiligheid. om meer te weten te komen over jouw rechten en plichten.

Heb je een vraag? Kom met ons in contact