SoloProtect als standhouder op het congres Handhaving en Naleving | 2019

Op 3 oktober 2019 vindt de tweede editie van het congres Handhaving en Naleving plaats in Apeldoorn. Het congres wordt georganiseerd door het VNG Kenniscentrum en Handhaving en Naleving en GGD GHOR Nederland.


De rol van toezicht en handhaving is tweeledig. Enerzijds bescherm je de kwetsbare burger vanuit een dienstverlenende rol en bewaak je de kwaliteit van voorzieningen. Anderzijds heeft de overheid de taak de kwaadwillende burger of ondernemer aan te pakken. Tijdens het congres komen verschillende vakgebieden samen die allemaal dagelijks te maken krijgen met het handhaven.

SoloProtect gaat sinds 2014 in Nederland samenwerkingen aan met werkgevers om risico’s voor alleenwerkers te verminderen. Door betrokkenheid te tonen, een luisterend oor te bieden en ideeën te delen, leert het bedrijf steeds meer over de uitdagingen waar werkgevers voor komen te staan wanneer het gaat over de veiligheid van personeel.

In 2019 heeft SoloProtect zich beziggehouden met het verder ontwikkelen van het klantenportaal SoloProtect Insights. Verder zijn er grote stappen gemaakt bij de ontwikkeling van de SoloProtect ID Pro. Het eerste alarmsysteem met een BodyCam én inpandige locatiebepaling. Met de ID Pro is het mogelijk in grote gebouwen en gebouwen met meerdere etages de exacte locatie van een alleenwerker te bepalen, in geval van nood.

Medewerkers die in hun dagelijkse werk te maken krijgen met toezicht en handhaving zijn vaak alleenwerkers en komen in hun werk voor gevaarlijke uitdagingen te staan, zoals agressiviteit en geweld. Met een alarmsysteem van SoloProtect kunnen zij met een veilig gevoel op pad en onzichtbaar alarm slaan wanneer dit nodig is.

Heb je een vraag? Kom met ons in contact