Congres Personen met verward gedrag | 2018

Op 30 januari was SoloProtect aanwezig op het Congres over Personen met verward gedrag in de Cultuurkoepel te Heiloo. Tijdens het congres is er aandacht besteed aan incidenten waarbij sprake was van personen met verward gedrag.

Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen en/of problemen. Denk hierbij aan een verstandelijke beperking, dementie, verslaving, schulden, dakloosheid en illegaliteit. Met hun gedrag kunnen zij een gevaar vormen voor zichzelf maar ook voor hun omgeving. Deze verwarde personen hebben daarom ondersteuning en zorg nodig van o.a. de gemeente maar ook diverse andere instanties zoals bijvoorbeeld thuiszorg organisaties. Veel ambulante medewerkers die binnen deze instanties werkzaam zijn komen hierdoor in aanraking met verwarde personen. Denk bijvoorbeeld aan een WMO consulent die op huisbezoek gaat of een thuiszorgmedewerker die een cliënt bezoekt.

SoloProtect was op het Congres Personen met verward gedrag aanwezig met een stand. Tevens heeft Jeroen van Acquoy, business development director bij SoloProtect, een interactieve presentatie gegeven met als thema: “Wat wanneer een persoon met verward gedrag agressief wordt?”.

Congres Personen met Verward gedrag - Sessie Jeroen van Acquoy

Jeroen van Acquoy deelde hierbij de praktijkervaring van Nederlandse gemeentes, woningbouwcorporaties, zorginstellingen etc. Dit zijn allemaal organisaties die hun (veelal ambulante) alleenwerkers beter beschermd laten werken en die in aanraking kunnen komen met personen met verward gedrag. De in de presentatie besproken organisaties beschermen hun alleenwerkers middels ons discrete alarmsysteem genaamd SoloProtect ID.

Wanneer een alleenwerker gebruik maakt van de SoloProtect ID kan deze tijdens een incident onopvallend alarm slaan. Deze alarmering wordt vervolgens 24/7 opgevolgd door de professionele KIWA gecertificeerde alarmcentrale. Deze kan vervolgens het alarm bij de hulpdiensten uitzetten als een “prio 1”-melding. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat in geval van nood de hulp zo snel mogelijk ter plaatse is.

Wil je graag meer lezen over hoe SoloProtect alleenwerkers beschermt, kijk dan op www.SoloProtect.nl.

Heb je een vraag? Kom met ons in contact