SoloProtect Brexit Verklaring

De brexit roept veel vragen op. Het zal onze dienstverlening voor alleenwerkers echter niet beïnvloeden.

We stellen het op prijs dat onze klanten momenteel plannen maken betreft hoe de Brexit hun organisatie mogelijk zal gaan beïnvloeden. Denk bijv. aan hun bestaande leveranciersrelaties etc.

Wij nemen momenteel alle stappen die nodig zijn om de continuïteit van onze dienstverlening en de continuë (ononderbroken) bescherming van alleenwerkers te waarborgen, ongeacht hoe de brexit uiteindelijk geïmplementeerd wordt binnen alle gebieden waarin we actief zijn.

Heb je een vraag? Kom met ons in contact