NL: 020 709 51 27
Skip navigation

SoloProtect dienst

SoloProtect is de meest uitgebreide dienstverlening ter bescherming van alleenwerkers. SoloProtect biedt diensten voor verschillende typen werknemers.

Alleenwerken raakt medewerkers op ieder niveau van een bedrijf of organisatie. SoloProtect biedt een voor u passende en eenvoudige manier om uw alleenwerkers beter te beschermen en voor te lichten en betrekt hierbij uw alleenwerkers, de leidinggevenden en andere belanghebbenden zoals de politie. De Identicom, die in verbinding staat met de alarmcentrale, biedt een betrouwbare ondersteuning mocht uw personeel in een bedreigende situatie terecht komen.

Denk aan de voordelen van het maken van geluidsopnamen als bewijs van mondelinge agressie of de melding in geval van een incident waarbij uw medewerker ten val is gekomen. SoloProtect biedt u die voordelen.

De SoloProtect-dienst omvat: 

 • Gebruik van de Identicom
 • Uw Identicom is qua functionaliteit aanpasbaar aan uw wensen
 • Alarmcentrale die altijd bereikbaar is (24/7/365)
 • GPS-locatie (niet op alle modellen)
 • Een camera (niet op alle modellen)
 • ‘Man Down’-functionaliteit
 • Training voor de gebruikers
 • Klantenservice
 • Maandelijkse rapportage
 • Management Informatie via internet
 • Roaming SIM-kaart
 • Alarm meldingen