Veilig werken bij Woningcorporaties

Risico's waarmee werknemers geconfronteerd worden tijdens het dagelijkse werk bij een woningcorporatie.


Woningcorporaties of woningbouwverenigingen kennen veel verschillende alleenwerkers. Denk maar eens aan woonconsulenten of medewerkers bij de technische dienst.

Arbeidsrisico’s

In een eerste oogopslag lijken de werkzaamheden van personeel bij woningcorporaties of woningbouwverenigingen tamelijk veilig, maar toch worden medewerkers van deze organisatie vaak geconfronteerd met agressie en geweld. Dit meestal bij het uitzetten van een huurder of het ontruimen van een woning, ook een huurder aanspreken op overlast of het incasseren van een huurachterstand kan tot een vijandige houding leiden. 

Bij woningcorporaties in kleine gemeenten wordt agressie en geweld nauwelijks herkend als een probleem - terwijl het in grote gemeenten steeds vaker een aandachtspunt is.

De Arbeidsinspectie schrijft in het Verslag inspecties Woningcorporaties A871 dat bij 76% van geïnspecteerde corporaties er overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet zijn geconstateerd. In 88% van de gevallen ging het om ‘agressie en geweld’.

Hoe kunnen woningcorporaties en woningbouwverenigingen hun (alleen)werknemers beschermen?

Een actueel beleidsplan en veiligheidsprocedures zoals bijvoorbeeld een uitgebreide anti-agressietraining zorgen ervoor dat jouw personeel voorbereid is wanneer een incident zich voordoet.

Maar je kunt alle voorzorgsmaatregelen nemen die maar denkbaar zijn, dit neemt niet weg dat je de kans op een noodsituatie verkleint maar hiermee nooit volledig uitsluit.

SoloProtect biedt medewerkers van woningcorporaties een veiligheidsoplossing waarbij ze in dergelijke situaties op een discrete stille wijze alarm kunnen slaan (Via een Stil Alarm). Door de onopvallende wijze van alarmering kan verdere escalatie van de situatie voorkomen worden.

Via een van de diverse alarmsystemen van SoloProtect zal een medewerker van de alarmcentrale mee kunnen luisteren, het geluid opnemen en (indien nodig) direct hulpdiensten inschakelen.

Naast agressie en geweld zijn er voor alleenwerkers bij woningcorporaties ook fysieke risico’s zoals struikelen, vallen of onwel worden. In zo’n situatie slaan enkele van onze alarmsystemen automatisch alarm waarbij wij jouw locatie kunnen bepalen dankzij ons valalarm.

In dit geval kan een medewerker van de alarmcentrale, afhankelijk van de situatie en de verwonding, spreken met het slachtoffer om bijstand te verlenen. Zo worden de risico’s van het alleenwerken beperkt.

Inspectie SZW

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat; "wanneer agressie of geweld zich voordoet, moet de werknemer alarm kunnen slaan. Hij of zij moet er zeker van zijn dat dit alarm leidt tot directe assistentie."

Met SoloProtect ben je niet alleen een goede werkgever, maar voldoe je ook aan de wet met betrekking tot jouw alleenwerkers.


Beoordelingsformulier – Hebben jouw werknemers bescherming nodig?

Download ons beoordelingsformulier nu

Dit is een handig hulpmiddel dat een werkgever of teammanager van een woningcorporatie of woningbouwvereniging kan helpen om inzicht te verkrijgen in het risiconiveau van zijn werknemers.

Download ons beoordelingsformulier nu!

Ondersteuningsdocument

Download ons ondersteuningsdocument nu

Download ons gratis ondersteuningsdocument nu!

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze medewerkers of vraag een demonstratie aan!

Heb je een vraag? Kom met ons in contact