Check-In

Met 'Check-In' kan een gebruiker een kort bericht opnemen met informatie over zijn risicolevel, locatie en activiteit zodat een centralist altijd toegang heeft tot adequate en exacte informatie wanneer een gebruiker alarm slaat.


Wat is een 'Check-In' en waarom is het belangrijk?

'Check-In' is een functie waarmee een gebruiker een kort spraakbericht kan opnemen via hun SoloProtect-alarmsysteem voor alleenwerkers of hun mobiele app voor persoonlijke veiligheid. Via een Check-In wordt contextuele informatie verstrekt over werkzaamheden, de huidige locatie en risico's waar de gebruiker mee te maken kan krijgen.

In het geval van een alarmmelding (via een Rood Alarm of Valalarm), wordt de geregistreerde informatie beluisterd door een centralist van onze Alarmcentrale. Deze centralist kan deze informatie gebruiken in combinatie met locatiegegevens van het alarmsysteem of de applicatie die de gebruiker bij zich draagt. Dit helpt de centralist bij de beeldvorming wanneer ze luisteren naar de alarmoproep van de gebruiker, bijvoorbeeld waar deze zich bevond, wat de gebruiker aan het doen was en met welke risico’s deze mogelijk te maken zou krijgen. Hoe beter een centralist geïnformeerd is, hoe sneller deze in kan springen op de situatie en de juiste hulpdiensten in kan schakelen.

Een check-in kan goed van pas komen in situaties waar locatieinformatie alleen niet genoeg is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een torenflat, dan kan GPS de centralist geen informatie verschaffen over op welke verdieping of in welke flat de gebruiker zich bevindt.

Welke informatie moet via een Check-In-bericht worden gecommuniceerd?

• Voor- en achternaam.
• Huidig adres (inclusief postcode).
• Huidige activiteit en elk mogelijk risico.
• Andere relevante informatie.

Wanneer moet een check-in worden geregistreerd?

Een Check-In bericht wordt normaalgesproken achtergelaten als onderdeel van de dynamische risicobeoordeling van een apparaat- of app-gebruiker.

Voorbeelden zijn:
• Het begin van elke werkdag.
• Bij verandering van locatie.
• Bij het betreden van een nieuwe werksituatie/het starten van een nieuwe activiteit.

Het is vooral belangrijk voor alleenwerkers om de hele dag door Check-Ins achter te laten.

Onze centralisten zullen zowel de locatiegegevens van het alarmsysteem of de applicatie als de informatie van recente Check-In berichten gebruiken om de werknemer snel te lokaliseren en het incident te verifiëren.

De voordelen van een Check-In

• Biedt essentiële informatie aan onze centralisten in geval van nood.
• Zorgt voor een snellere alarmverificatie en dus een efficiëntere escalatie.
• Werkt in combinatie met de locatietechnologie van onze persoonlijke veiligheidsoplossing.
• Vormt een belangrijk onderdeel van de dynamische risicobeoordeling van een alleenwerker en bevordert het regelmatig gebruik van de persoonlijke veiligheidsoplossing.
• Stimuleert alle betrokkenen om van de ‘zorgplicht’ een gedeelde verantwoordelijkheid te maken.

Waar worden Check-In berichten opgeslagen?

Check-In berichten worden veilig opgeslagen op de servers van onze geaccrediteerde alarmcentrale en zijn alleen toegankelijk voor goed getrainde centralisten in geval van nood. Check-In berichten worden niet verzonden naar de werkgever van een medewerker.

SoloProtect behaalde in 2020 ook ISO 27001 – de standaard voor Information Security Management.

De Check-In-functie is beschikbaar op alle persoonlijke veiligheidsoplossingen binnen de Connect+, Silver en Gold-pakketten.

Heb je een vraag? Kom met ons in contact