Thuiswerken: Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als werkgever?

De traditionele werkplek is niet meer wat het geweest is, maar wat zijn dan nu jouw verantwoordelijkheden tegenover jouw werknemers? Wat doe jij om je aan te passen aan deze snel veranderende situatie?

Onze manier van werken is veranderd. Dankzij COVID-19 behoort de traditionele werkdag op kantoor tot het verleden. Onze reistijden zijn ingekort. We staan niet langer vast in een drukke ochtend- en avondspits, maar rollen uit bed voor een korte wandeling naar ons thuiskantoor. Onze standaard werkdagen van 9 tot 5 zijn ook flexibeler geworden. Dit zodat er ruimte is voor thuisonderwijs, algemene zorg voor de kinderen of om tussendoor buiten een frisse neus te halen. Het personeel is bewuster gaan nadenken over de noodzaak van hun fysieke aanwezigheid op kantoor. Als werkgever is het belangrijk dat jij bereid bent om je aan te passen aan de veranderende behoeften van jouw werknemers.

Het op afstand beheren van een team brengt een hele reeks aan problemen met zich mee die er misschien niet eerder waren. Uiteindelijk weet jij wat het beste werkt voor jouw personeel, maar er zijn een aantal dingen waarvan jij als werkgever bewust moet zijn om deze uitdaging de baas te kunnen.

Alle thuiswerkers vallen onder de arbeidsomstandighedenwet. Hier gelden wel soepelere regels voor dan bijvoorbeeld een werkplek op kantoor. Toch hebben alle werknemers in Nederland recht op een veilige en gezonde werkplaats en ben je dus als werkgever verantwoordelijk voor de apparatuur en spullen die nodig zijn om goed thuis te kunnen werken.

Wat heb je nodig om thuis te werken? Laptop, ergonomische bureaustoel, bureau, telefoon met headset

Maar de verantwoordelijkheid die je draagt gaat nog iets verder. Het is belangrijk dat de werknemer over een veilige werkomgeving kan beschikken, een omgeving waarin de werknemer geen klachten kan oplopen. Denk hierbij aan een goede bureaustoel en bureau, die de kans op gezondheidsklachten verkleinen. Denk ook aan een goede afwisseling tussen werken en pauze. Maar denk vooral ook aan het feit dat er veel kan gebeuren thuis, zaken die je zelf als werkgever niet mee krijgt.

In feite worden alle thuiswerkers “alleenwerkers”. Ze komen namelijk te werken buiten het zicht van een directe collega of leidinggevende. Mocht iemand alleen de hele dag thuis zitten en gezondheidsproblemen krijgen of bijvoorbeeld vallen of uitglijden, dan is er niemand in de buurt om te helpen.

In de verplichte risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) staat beschreven dat de werkgever álle risico’s moet inventariseren. Aangezien werknemers nu vaak thuiswerken en die thuiswerkplek het nieuwe normaal is geworden, dien je ook hiervoor alle risico’s te inventariseren

Een belangrijke tip: blijf in contact met thuiswerkende medewerkers. Houd rekening met de sociale factoren rond thuiswerken. Als mensen zich geïsoleerd beginnen te voelen, kan dit een negatieve invloed hebben op hun productiviteit en algemene gezondheid.

Maar er is meer waar je als werkgever rekening mee zou moeten houden, bijvoorbeeld:

Verantwoordelijkheden – Zijn jouw verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid en veiligheid veranderd door het thuiswerken?
Communicatie – Communiceer jij genoeg?
Werkplek – Hebben jouw medewerkers de juiste materialen tot hun beschikking?
Veiligheid en gezondheid – Doe jij er alles aan om jouw personeel te beschermen?
Alleenwerken – Zijn jouw werknemers door de pandemie plots alleenwerkers geworden?
Beleidsplan voor alleenwerkers – Heeft jouw organisatie een beleidsplan voor alleenwerkers nodig?
Geestelijke gezondheid – Wat doe jij om de geestelijke gezondheid van jouw werknemers te waarborgen?

Hoe jij reageert op deze nieuwe manier van werken heeft een grote invloed op de veiligheid en gezondheid van jouw team.

Meer weten? Ontdek hier meer over onze laatste toevoeging aan de kennisbank:

Download ons Kennisbank document over veilig en gezond thuiswerken

Veilig en gezond thuiswerken. Wat zijn jouw verantwoordelijkheden tegenover jouw medewerkers?

Heb je een vraag? Kom met ons in contact